👑 ارسالی آقای باقری / اصفهان 👑 🌹 فیلم مربوط به سال ۱۳۳۴ هست ، زمانی که میشد با اتوبوس از تهران به مونیخ آلمان رفت ( ماگیروس_TBT )🌹 🔝 @iveco_s.mojtaba.a22 🔝 🔝 @iveco_s.m.a22 🔝 🔝 @ir.premium 🔝 🔝 @ahadghavi 🔝 🔝 @sia_500 🔝 🔝 @ivecoir 🔝 🔝 @naser_7399 🔝 🔝@heidar816 🔝 🔝 @61namjuo 🔝 🔝 @paulla_demeneghi 🔝 🔝@americanrigs.ir 🔝 🔝 @am_transitt 🔝 🔝 @kandoo_1988 🔝 🔝 @arash_ghobadi682020 🔝 #iveco #italy #italia #fiat #ferrari#magirus #om #unic #iran #germany
65 3
I was feeling like drawing my main oc, Unic. So here she is. If you have any requests for me, just ask and I'll try and get them done. #Unic #Digital #Art #RequestsOpen #bored #Hashtag #Drawnah
6 0