มีความสุขมาก หน้าบอก :) @tae_darvid #taebifw2018 #เต้ติสชีวิตโลเทค #taedarvid #tae_darvid
8 0
อย่าชื่อเต้เลยเปลี่ยนเป็นนายละมุนดีกว่า :) @tae_darvid #taebifw2018 #เต้ติสชีวิตโลเทค #taedarvid #tae_darvid
11 0