چرا درس میخوانی؟ تا دانشگاه قبول شوم. خب؟ خب به جمالت.] دانشگاه جایی است که متخصص پرورش میدهد پس اگر به دانشگاه می آییم همه برای آموختن و متخصص شدن است. اما احمق هایی هستند که ورود به این ساختمان و ساییدن باسنشان را بر نیمکت های آن اولویتشان است. سفهایی در میان ما هستند یا بهتر بگویم ما اندک جمعیت عالم بر غایت از ورود به دانشگاه در میان جمعی از آلت های تناسلی ای هستیم که بدنبال پیشوند دانشجو اند کسانی که نام دانشجو و وظیفه اش را نمیدانند و مثل اسبی چموش از ریسمان اخلاق،اولویت را بر سخافت و سفاهت و بلاهت و حقارت و حماقت خویش میگذارند.آنچه مورد بحث است آن است که وقتی برای خود و جامعه سودی نخواهیم داشت پس به دانشگاه نیاییم و اگر هم آمدیم به دنبال علاقه ی خویش رفته و جای دیگران را در رشته هایی که برای ما مناسب نیستند نگیریم و آدم باشیم‌.ابله نباشیم. #tabriz #tabrizuniversity #idiots #iran #educationalsysteme
0 0
اولین مرکز بازی واقعیت مجازی تحت لیسانس شرکت سونی ژاپن, در شهر اولین ها منتظر اخبار تکمیلی, بزودی از همین صفحه باشید. #تبریز #تبریز2018 #مرکز_بازی #بازی #واقعیت_مجازی #tabriz #tabriz2018 #gaming #vr #virtualreality
1 0
@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ #farsi #iran #love #nice #bato #eshgh #nanaz #kaka #tabriz #kordestan #tehran #karaj #usa #ormie #mazandaran #like #instagram #disslove #lovely
4 4
@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ #farsi #iran #love #nice #bato #eshgh #nanaz #kaka #tabriz #kordestan #tehran #karaj #usa #ormie #mazandaran #like #instagram #disslove #lovely
2 2
@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ #farsi #iran #love #nice #bato #eshgh #nanaz #kaka #tabriz #kordestan #tehran #karaj #usa #ormie #mazandaran #like #instagram #disslove #lovely
1 0
@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mr@_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ @_mrtrc_ #farsi #iran #love #nice #bato #eshgh #nanaz #kaka #tabriz #kordestan #tehran #karaj #usa #ormie #mazandaran #like #instagram #disslove #lovely
1 0