🇸🇪 Den här dockan blev till ur en önskan att gestalta min del av Skandinavien. I material såväl som i sinnesstämning. Med inspiration från författaren och konstnären Tove Jansson och Sverige under sent 1800-tal. 🇬🇧 The #sweetlinnendoll was made from a desire to represent my part of Scandinavia. Inspired by writer and artist Tove Jansson and Sweden in the late 19th century. . . . #scandicbohemian #josefindolls #embroidery #art #textileart #textileartist #embroideryart #embroideryartist #textilkonst #textilkonstnär #konst #återbruk #upcycling #clothdoll #artdoll #clothdollartist #arvegods #höstol #väv #rana
68 13
Remember her? She got her name now. Clara Cloth Doll. . She's an art doll. Inspired by Tove Jansson and Sweden in the early 1900's. . She carries a sorrow that I know nothing about. She has not yet felt safe to share it. . Perhaps the note in her back pocket could explain it ... . #josefindolls #scandicbohemian #sweetlinnendoll . #tygdocka #ekolek #återbruk #dockmakare #textilkonst #textilkonstnär #clothdoll #eco #upcycling #dollmaker #artdoll #textileart #textileartist
37 2
🇬🇧 Beautiful soul. Those eyes hide a story ... What is it? And what could her name be? . 🇸🇪 En vacker själ. Hennes ögon döljer en berättelse ... Vilken? Och vad kan hon heta? . . . #scandicbohemian #sweetlinnendoll #textilkonstnär
102 24
🇬🇧 Here she is. #swe#sweetlinnendoll . 🇸🇪 Här är hon nu. #sweetlinnendoll . . . #scandicbohemian
93 22
🇬🇧 A secret pocket. . 🇸🇪 En hemlig ficka. . . . #sweetrejects #ordmark #sweetlinnendoll #scandicbohemian
88 2
🇬🇧 I love trying out new ideas. To let it sweep me away and see where it takes me. Letting new experiences mix in with the old ones. We'll see where this creation takes me... . 🇸🇪 Jag älskar att prova nya saker. Ta en idé och se vart den för mig. Låta gamla erfarenheter blandas med nya. Vi får se vart sen här skapelsen tar mig ... . . . #sweetrejects #ordmark #sweetlinnendoll
91 13