Seorang lawyer memerlukan kemampuan retorika dan dealektika dalam berperkara. . . Tetapi tidak untuk ku dalam mencintai seorang wanita. Hanya butuh menutup rapat2 mata lahir dan membuka lebar2 mata hati . . . Seperti Simbol Dewi Keadilan dalam menegakkan Hukum, Seperti aku menegaskan cintaku padamu. #mahasiswahukum #lawyers #suratdakwaan #UU_no_09th2016
166 9