“Là vì tôi cô đơn Giữa đường phố thân thuộc” 🎶🎶🎶x 📷 #blackandwhite #photo #bnw #photographer #streetphoto_bnw #streetphotographer #bnwmood #mood #camera
5 0
On the spot!
4 1