W dniu 19 marca 2019r. w Bibliotece - Centrum Kultury w Szczuczynie odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 9 uczestników wytypowanych przez: Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie – opiekun Jacek Kowalewski, Szkołę Podstawową im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej – opiekun Krzysztof Grunwald, Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie - opiekun Izabela Budzińska. Komisję konkursową stanowili: kat. Arkadiusz Lichota – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Przewodniczący dh Mirosław Rainko – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Szczuczynie dh Sebastian Kleszczewski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Szczuczynie W kategorii klas VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum najlepszymi okazali się: 1. Sebastian Rydzewski (Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie) 2. Kacper Zarzecki (SP im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie) 3. Bartłomiej Chmielewski (SP im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie) W kategorii klas I – VI szkół podstawowych zwyciężyli: 1. Sandra Ostaszewska (SP im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej) 2. Przemysław Cymoch (SP im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej) 3. Mateusz Szmyglewski (SP im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie) Nagrody zwycięzcom szczuczyńskiego turnieju wręczył Artur Kuczyński – burmistrz Szczuczyna. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom eliminacji! Laureaci dwóch pierwszych miejsc w każdej kategorii będą reprezentować Miasto i Gminę Szczuczyn w eliminacjach powiatowych OTWP w Grajewie. @ksiaznicapodlaska.promocja #kppgrajewo #strazpozarna #gminaszczuczyn #szczuczyn #spszczuczyn #spniedzwiadna #gimnazjumszczuczyn
5 0
W ostatnim czasie miałem przyjemność fotografować wozy strażackie w Zakładowej Straży Pożarnej Azoty Police. Jeden z nich poniżej. 🚒 Poniższy pojazd to wóz specjalny, podnośnik, którego maksymalna wysokość to aż 62 metry! Udźwig jego kosza to 500kg. Warto nadmienić, że to jeden z nielicznych (jak nie jedyny) takich podnośników w całej Europie. Wóz od Rosenbauer Group 🚒📸 . . . #strazpozarna #zakładowastrażpożarna #rosenbauer #volvo
8 0