સાચે સિંગલ હશે ? 🤔🤔 Follow @guj@guj@gujju_ni_bolbala Follow @gujju_ni_bolbala Follow @gujju_ni_bolbala @gujju_tofani_ અમારી બધી પોસ્ટ કાલ્પનિક છે. કોઈને સંબંધીને નથી તો કોઈએ પોતાના પર લેવું નઈ. અને હા આવી જ રીતે મારા પેજ ને સપોર્ટ કરતાં રહેજો. TURN ON POST NOTIFICATION #followforfollow #l#likeforlike #love #funny #gujarati #guj#gujjulbala #funnymeme #gujju #lovely #statueofliberty#_chor_police_#k #guatemala #l #bro #t #topsurgerypostop
42 13
My nasty proposal for #ple#plentyuptopgallery situated on lady kitt’s head! To be made if selected as one of three finalists today, wish me luck! LADY LIBERTY, Crown expired abortion pills, used contraceptive pill blister packs, forgotten contraceptive pills, PVC film, artificial leather, pearls. This crown celebrates genealogical medicine that enable girls and women to decide freely about their sexual lives, including whether, when, with whom and how many children they have. At the same time it is a complaint against the current American political choices that compromise the fundamental rights of girls and women. Please vote for my proposal in person @nastywomennortheast @nastywomenportugal or @popinnart friday 22 june or saturday 23 june! . . . #shedecides #nastywomennortheast #nastywomenexhibition #popinnart #plentyuptopgallery #evavankempen #ladyliberty #feminism #keepyourlawsoffmybody #womenonwaves #herbodyherchoice #abortion #reproductiverights #plannedparenthood #nogagrule #istandwithpp #prochoice #mybodymychoice #abortionpills #medicalabortion #contraceptive #contraceptivepill #abortuspil #upcyled #jewellery #jewelry #crown #statueofliberty #pearls #statueofnoliberty
5 0
Статуя Свободы, младшая сестренка американской🗽😉)) #tokyo #japan #japaneese #statueofliberty
18 0