. آنقدر قوی باشید که هیچ چیز "ذهنتان"را به هم نریزد به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید... برای ناراحتی،"صبور" برای ترس،"قوی" و در برابر،خشم"متین"باشید . . . #honar_doostan #artisticmindsmedia #portraitszoom #paeizgram #_chilik_ #modeling_geste #lenspersia #emotional_sens #stylegram #picography_ir #artsycap #colored_minds #zhest_akasi #aks_khatereh #art_ir #fotobestt #photoaxgram #aksdastan #aksdastan_iranian_photography #baartarinha #takphotograph #aks_khass #akasi_asan #photos_dailydose #aksiine
100 2