“พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร”พระประธานในพระวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร : Wat Arun (Temple of Dawn), Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan, Bangkok Yai district of Bangkok, Thailand
130 10
Catedral de la Almudena, Madrid, ESPAÑA.
15 1