खुशीहरु बसाइ सरेका छैनन् । दुनियाँ नियाल्न बाहिर गएका हुन्, साँझ परेसी बासस्थान फर्किन्छन्, आफ्ना अनुभवको चारो बोकेर । #sarkar #enjoythelittlethings #pokharanepal
3 0