Klasik Nazar Boncuğu Duvar Süsü II/Mavi: Keçe malzeme, Çap: 28 cm. Ürün Kodu: M102-28 ................................ SİPARİŞ İÇİN DM 📩 #nazar #nazarboncugu #nazarboncuğu #nazarlık #tasarım #keçe #keçetasarım #anahtarlık #keçeanahtarlık #nazarboncuğuanahtarlık #keçenazarboncuğuanahtarlık #mavi #theeveleye #theeveleyebead #amulet #charm #design #felt #feltdesign #keychain #feltkeychain #blue
1 0
Klasik Nazar Boncuğu Duvar Süsü I/Mavi: Keçe malzeme, Çap: 16 cm. Ürün Kodu: M102-16 ................................ SİPARİŞ İÇİN DM 📩 #nazar #nazarboncugu #nazarboncuğu #nazarlık #tasarım #keçe #keçetasarım #anahtarlık #keçeanahtarlık #nazarboncuğuanahtarlık #keçenazarboncuğuanahtarlık #mavi #theeveleye #theeveleyebead #amulet #charm #design #felt #feltdesign #keychain #feltkeychain #blue
0 0
Klasik Nazar Boncuğu Masa Süsü/Mavi: Keçe malzeme, Çap: 9 cm. Ürün Kodu: M102-09 ................................. SİPARİŞ İÇİN DM 📩 #nazar #nazarboncugu #nazarboncuğu #nazarlık #tasarım #keçe #keçetasarım #anahtarlık #keçeanahtarlık #nazarboncuğuanahtarlık #keçenazarboncuğuanahtarlık #mavi #theeveleye #theeveleyebead #amulet #charm #design #felt #feltdesign #keychain #feltkeychain #blue
2 0
_ . 📌Hz. Âişe (r.a)'den rivayet olunduğuna göre Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır: "Nazardan Allah'a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir" (İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41).🍃🍂 . . . Nazara karşı edilebilecek dualar, --->📌Enes b. Mâlik'ten rivayete göre Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Evinden çıkarken şu duâyı okuyan kişiye bu duâ kâfidir. O adam muhafaza altına alınır, şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir kenara çekilir: Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ". Manası: "Allah Teâlâ'nın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkarım. Ben Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet sadece Allah'ın lütuf ve ihsânıyladır" (Tirmizî, Deavât, 34). 🍃🍂 . --->📌Ümmü Seleme'nin rivayetine göre Resulullah (s.a.s) evinden çıkarken şöyle derdi: "Allah'ın ismini zikrederek çıkarım. Ben Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım hata yapmaktan, yolumu şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillikle başkasına bela olmaktan ve başkasının cahilce davranışıyla karşılaşmaktan sana sığınırım" (Tirmizî, Deavat, 35).🍃🍂 . . . Nazarlik takmak veya taşımak, -->📌Peygamberimiz (s.a.s) nazarlık kullanmayı hoş karşılamamış, bu gibi şeyleri üzerlerine asan kimselerin bey'atlerini kabul etmemiştir (Nesâî, Zinet,17; İbn Mâce Tıb, 39).🍃🍂 . --> 📌Bütün bu nasslara göre nazardan korunmak için, "nazarlık" denilen; mavi boncuk, sarımsak, at nalı, minyatür süpürge vb. nesnelerle, içinde ne yazılı olduğu bilinmeyen ya da acaip bir takım şifrelerle yazılmış bulunan muskaları, -nereye olursa olsun- takmak doğru değildir. 🍃🍂 . --> 📌İmam Ahmed, Ukbe b. Nâfi'den merfû' olarak şu hadisi nakleder: "Kim temîme (mavi boncuk) takarsa Allah onun işini tamamlamasın. Kim bir ved'a (katır boncuğu) takarsa Allah onu korumasın" (Ahmed İbn Hanbel, IV, 154, 156).🍃🍂 . #nazar #nazarboncuğu #naz#nazarduası #nazarlık #nazarduası #nazarboncuklubileklik #nazarboncuklukolye #nazarboncugu #boncuk #maviboncuk #maviboncukkolye #maviboncuklukolye #mav#maviboncuktasarım #maviboncuktasarım #maviboncukbileklik #maviboncuk🔵 #maviboncuklubileklik .
23 0