#آقای_نوبخت! دو فرزند برادرزاده‌های شما در آمریکا چه می‌کنند؟ «مرگ بر آمریکا» و «رد شدن از پرچم ملی آمریکا» با حضور فرزندان مسئولان در آمریکا چه تناسبی دارد؟ @amadnews.official #آمدنیوز به ما بپیوندید @secularisme_democracy_iran دکتر غلامحسین صدیقی پدر جامعه شناسی ایران: روزی خواهد آمد که شما در عرصه بین الملل از آوردن نام ایران و ایرانی خجل و شرمسار باشید. Doctor Gholam Hossein Sedighi, the founder of iran's sociology: "The day will come when you stand in front of an international court and be ashamed to say Iran's name." #WeAreHostages #secularisme #democracy #liberalism #humanism #iran #iranregimechange #ما_گروگانیم #نتیجه_افتضاحات_۳۹_سال_حاکمیت_دینی_ایران #افتضاح_حاکمیت_دینی_ایران #جامعه_سکولار_دموکرات_ایران #جنبش_سکولار_دموکراسی_ایرانیان #سکولار #سکولاریسم #دموکراسی #آزادی_خواهی #انسان_گرایی #اومانیسم #جنبش_سپید_جامگان #انقلاب_سفید #رسانه_سپید_ایران #براندازم #فرقه تبهکار #اعتصاب_سراسری #دشمن_خانگی
26 1
Scott Adams couldn’t have put it any better... 100% True!
12 1
Most taxation is theft. Why should I have to pay for planned Parenthood when I don't support it - - - - - - - #communism #liberalism #memes #dank #off#offensives #offensive #cool #imperial #capitalist #socialism #economics #economy Partners: @the_confederate_weltkrieg @american_federalist_party
64 6