داشتم بازي ميكردن بازيشون اينجوري بود كه يكي فرار ميكرد،بقيه اونو ميزدن! واسم جالب بود با شدتي كه اونا ميزدن و خنده اي كه اوني كه ميخورد ب لب داشت! ——— روستاي يارشهر، مراغه #roozdaily #everydaymiddleeast #streetphotography #documentaryphotography #reportagespotlight #gettyreportage #instagram #magnumphotoawards #lensculture #aksiine #bnwphotography #iranpx #bestshots #iranian_photograghy #magnumphotos #i_owe_myself #lenspersia #kurdphoto #everydaykurdistan #500px #1pix #boomerang #akasimagazine #cheshmandazngo #hikaricreative #ig_persia #hartcollective #outofthephone
6 0
. . . .عید و امسال عیدی نداریم. . . . .. . .iran|krmanshah . . .23|march 2018 . . . . . . #iran#کرمانشاه #everydayiran#hik#hikaricreative#daily#lenspersia#lensculture#outofthehoone#blackandwhitephotographer#veportagespotlight#streetphotographers#milddleeast#iran#aksiine#bnw_diamond#outtofthephone#streetphotographers #streetphoto_iran#lnsculture #spicollective#burnmagazine#doubleyede#akasinmagozin#roozdaily #hikaricreative#
60 1
____________________________________ دوستان گرامى، عكسهاى خود را با هشتگ #langarudaks به اشتراك بگذاريد‌ و ما را تگ کنید. البته عکسهای خوب دیگر به جز موضوع لنگرود هم منتشر میشود. _____________________________________ ✔#langarudaks ✅#iran ✔#gilan ✅#langarud ✅#lenspersia ✔#lensculture ✅#bnw_legit ✅#pixphotos_ ✔#everydayiran ✅#magazineshoot ✔#artmagazine ✅#1x ✔#photoart ✅#photographer ✔#photoftheday ✅#fineartphotography ✔#artistic ✅#aksiine ✔#pixplanet_ ✅#artgallery ✔#photoadaychallenge ✅#photoofday ✔#500px ✅#artecontemporanea ✔#photographylovers ✅#photographysoul ✔#photographymagazine ✅#magnumphotos ✔#dailymomentums
17 0
____________________________________ دوستان گرامى، عكسهاى خود را با هشتگ #langarudaks به اشتراك بگذاريد‌ و ما را تگ کنید. البته عکسهای خوب دیگر به جز موضوع لنگرود هم منتشر میشود. _____________________________________ ✔#langarudaks ✅#iran ✔#gilan ✅#langarud ✅#lenspersia ✔#lensculture ✅#bnw_legit ✅#pixphotos_ ✔#everydayiran ✅#magazineshoot ✔#artmagazine ✅#1x ✔#photoart ✅#photographer ✔#photoftheday ✅#fineartphotography ✔#artistic ✅#aksiine ✔#pixplanet_ ✅#artgallery ✔#photoadaychallenge ✅#photoofday ✔#500px ✅#artecontemporanea ✔#photographylovers ✅#photographysoul ✔#photographymagazine ✅#magnumphotos ✔#dailymomentums
11 0