• آرامشى به رنگ دريا ! 🌊 #شوميز ‏#BORONIA ١٩٩,٠٠٠ تومان از سايز ٣٨ تا ٤٤ سورمه اى #دامن ‏#LEFON ١٦٠,٠٠٠ تومان از سايز ٣٦ تا ٤٢ آبى كمرنگ، نارنجى و مشكى ٢٢٩٠٥٥٨٠-٠٢١ ٠٩١٢٩٥٩٥١٢٣ ‏@bornosmode
798 10
#پیراهن ترک#لفون #lefon
11 0