📌 تصاویر مربوط به صعود به کوه منگشت در تاریخ چهارشنبه 31 خرداد 97👆 🔹📢لطفــا اطلاع رســانـــے نمائیـــد. #امیدیه #کوهپیمایی #کوهنوردی #کوهنوردی_نفت_امیدیه #صخره_نوردی #نفت #omidiyeh #omidieh #koohnavardi #koohpeymayi #naft #koohnavardi_naft_omidiyeh
8 0
📌 تصاویر مربوط به صعود به کوه منگشت در تاریخ چهارشنبه 31 خرداد 97👆 🔹📢لطفــا اطلاع رســانـــے نمائیـــد. #امیدیه #کوهپیمایی #کوهنوردی #کوهنوردی_نفت_امیدیه #صخره_نوردی #نفت #omidiyeh #omidieh #koohnavardi #koohpeymayi #naft #koohnavardi_naft_omidiyeh
71 1
برنامه کوهپیمایی خانوادگی همگانی 🔹جمعه مورخ یکم تیر ساعت 5:30 بامداد از مجتمع ورزشی ولایت شرکت نفت 🔹بمدت تقریبا 3 ساعت و 15کیلومتر 🔹 این برنامه همانند 17 سال گذشته هرسه شنبه ساعت 19 عصر و هر جمعه ساعت 5:30 دقیقه بامداد برگزار می گردد. 🔻 شرکت برای عموم ازاد است🔻 🔹📢لطفــا اطلاع رســانـــے نمائید. #امیدیه #کوهپیمایی #کوهنوردی #کوهنوردی_نفت_امیدیه #نفت #صخره_نوردی #omidieh #omidiyeh #koohnavardi #koohpeymayi #sakhrehnavardi #koohnavardi_naft_omidiyeh
51 2
اولین کوهپیمایی پر نشاط خانوادگی سال 97 پس از ماه رمضان، امروز سه شنبه 29 خرداد 97 از مجتمع ولایت 👆 مجموعه تصاویر دوم🔹📢لطفــا اطلاع رســانـــے نمائیـــد 📢 مسیر: تنگه مجنون #امیدیه #کوهپیمایی #کوهنوردی #کوهنوردی_نفت_امیدیه #صخره_نوردی #نفت #omidiyeh #omidieh #koohnavardi #koohpeymayi #naft #koohnavardi_naft_omidiyeh
70 1
اولین کوهپیمایی پر نشاط خانوادگی سال 97 پس از ماه رمضان، امروز سه شنبه 29 خرداد 97 از مجتمع ولایت 👆 مجموعه تصاویر یک🔹📢لطفــا اطلاع رســانـــے نمائیـــد 📢 مسیر: تنگه مجنون #امیدیه #کوهپیمایی #کوهنوردی #کوهنوردی_نفت_امیدیه #صخره_نوردی #نفت #omidiyeh #omidieh #koohnavardi #koohpeymayi #naft #koohnavardi_naft_omidiyeh
80 0
کمی آدرنالین جهت عوض شدن حال و هوا امیدوارم راضی باشین #koohnavardi.neyshabur
189 8
برنامه کوهپیمایی خانوادگی همگانی 🔹فردا سه شنبه 29 خرداد ساعت 19 عصر از مجتمع ورزشی ولایت شرکت نفت 🔹بمدت تقریبا 3 ساعت و 15کیلومتر 🔹 این برنامه همانند 17 سال گذشته هرسه شنبه ساعت 19 عصر و هر جمعه ساعت 5:30 دقیقه بامداد برگزار می گردد. 🔻 شرکت برای عموم ازاد است🔻 🔹📢لطفــا اطلاع رســانـــے نمائید. #امیدیه #کوهپیمایی #کوهنوردی #کوهنوردی_نفت_امیدیه #نفت #صخره_نوردی #omidieh #omidiyeh #koohnavardi #koohpeymayi #sakhrehnavardi #koohnavardi_naft_omidiyeh
94 1
🌸⏪جشن عید فطر همراه با نوجوانان تیم سنگنوردی با دعوت به سینما و شام 📢لطفــا اطلاع رســانـــے نمائیــد. #امیدیه #کوهپیمایی #کوهنوردی #کوهنوردی_نفت_امیدیه #نفت #صخره_نوردی #omidieh #omidiyeh #koohnavardi #koohpeymayi #sakhrehnavardi #koohnavardi_naft_omidiyeh
80 1