Sejatining Kebo kui karung, ng sejatine karung kui bago, nk sejatine bago kui glangsing, lha sejatine kabeh kui ya mung wadah nggo bungkus barang sg kenek di pangkul 不 _____| . . . . .__________________ #sompret #ponorogo #reog #kaosreyog #ethnomusicology #etnomusikologi #musicologia #musicology #musisi #katamusik #penenunkata #katabijak #mus#musiktradisi #motivasihidup #bantarangin #musicquote #musicquotes #reyog #Slompret #Sompret #kepikan #karawitan #musiktradisional #musiktradisi #obyog #reyognesia #saelendro #pengrawit #ponorogofantastic #senibudaya #gamelan
47 1