āœ‰ļøEca ailesinden mesaj var āœ‰ļø "Eca Elginkan Anadolu Lisesi" ƶgrencilerinin hazırlamış olduğu yeniyıl videosu. Barış ve mutlulugun eksik olmadıgı bir yıl dilegiyle, her yıl bir başka gĆ¼zel... #heryılbirbaşkagĆ¼zel #ecaelginkananadolulisesi #ecaelginkananadolulisesisinemakulĆ¼bĆ¼ #yeni #yıl #yılbaşı #ata#ata#ata#atatĆ¼rk #kem#kem#kem#kemalist§lik #ata#atatĆ¼rkĆ§Ć¼ #kemalist #gen#genƧlik #ins#instagood #gt<#gt #sfs #atatĆ¼rk #kemalistgenƧlik #atatĆ¼rkĆ§Ć¼ #kemalist #genƧlik #instagood #gt #24kasım #24kasımogretmenlergunu #atatĆ¼rk #29e#29ekim #cum#cumhuriyetbayramı #atam #kalbimdekiatam #29ekim #cumhuriyetbayramı #atatĆ¼rk
52 0
Bir fırtına tuttu bizi Deryaya kardı O bizim kavuşmalarımız aa yarim Mahşere kaldı O bizim kavuşmalarımız aa yarim Mahşere kaldı... šŸ‡¹šŸ‡·Videolarımızı arkadaşlarınıza gƶnderebilirsinizšŸ‡¹šŸ‡· šŸ‡¹šŸ‡·Begenip kaydetmeyi unutmayın šŸ‡¹šŸ‡· #ata#atamahatuyubekƧisiyizcumhuriyetin #cumhuriyet #birƶlĆ¼mancakbukadarƶlĆ¼msĆ¼zolabilirdi #ƶlĆ¼msĆ¼zkahramanlar #like #gt #lider #10kasım #atam #kalbimdekiatam #29ekim #cumhuriyetbayramı #atatĆ¼rk #atatĆ¼rkiye
79 3
TĆ¼rk millŠµtinin ŠµÅŸsiz Šµvladı AtatĆ¼rk! SŠµn ŠµbŠµdi istirahatgĆ¢hında rahat uyu. ā€œEn bĆ¼yĆ¼k ŠµsŠµrimā€ dŠµdiğin TĆ¼rkiyŠµ CumhuriyŠµti bizlŠµrŠµ ŠµmanŠµttir. TĆ¼rk MillŠµti. šŸ‡¹šŸ‡· Begenip kaydetmeyi unutmayınšŸ‡¹šŸ‡· #10kasım #atayasaygı #30ağustos #atatĆ¼rk #atatĆ¼rkiye #29ekim #cum#cumhuriyetamı #atam #kalbimdekiatam #getrepost #1881 #1938 #andımızgerigelsin #cumhuriyet
84 3