😔😔 جاى همه اونايى كه تو سال ٩٦ از بين ما رفتن سبز. سال ٩٦ با همه اتفاقات تلخ و ناگوارش داره نفساى آخرشو ميكشه. اميدوارم سال ٩٧ واسه همه مردم ايران سال خوبى باشه🙏🏽 . @koosha.m1 . . . #eyd #norooz #فرهاد #عیدروز #عید #music #سال97 #1397 #عیدی #iran
0 0
Esfahani Persian Rug Gallery # ‏#FreedomforIran #fre#freedom ‏#democracy #تظاهرات_سراسری #ira#iran #per#persian #khamenei Freedom for Iran #freedom ‏#democracy #تظاهرات_سراسری #iran #persian #khamenei#ma.hastim95#shahbanofarah#rezapahlavi www.esfahanipersianruggallery.com
1 0
Esfahani Persian Rug Gallery # ‏#FreedomforIran #fre#freedom ‏#democracy #تظاهرات_سراسری #ira#iran #per#persian #khamenei Freedom for Iran #freedom ‏#democracy #تظاهرات_سراسری #iran #persian #khamenei#ma.hastim95#shahbanofarah#rezapahlavi www.esfahanipersianruggallery.com
0 0
Esfahani Persian Rug Gallery # ‏#FreedomforIran #fre#freedom ‏#democracy #تظاهرات_سراسری #ira#iran #per#persian #khamenei Freedom for Iran #freedom ‏#democracy #تظاهرات_سراسری #iran #persian #khamenei#ma.hastim95#shahbanofarah#rezapahlavi www.esfahanipersianruggallery.com
0 0
3 0