TURNİKE  Zor şartlar altında kanamayı acil olarak durdurmak amacıyla uygulanan bir metottur.  Turnike sadece büyük bir damarın (arterin) kesildiği hallerde gerekli olur. Turnike başlıca 3 durumda uygulanmaktadır, bunlar: Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için),Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,(engebeli uzun bir yola gidilecekse)Uzuv kopması varsa baskı noktasından yapılan bası etkisiz ise turnike uygulanabilir, Bunların dışında kesinlikle uygulanmaz. TURNİKE NASIL YAPILIR? 1. Bası noktasına bir elle baskı uygulamaya devam etme 2. Bir eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir materyal alma 3. Şeridi yarı uzunluğunda katlama, uzuv etrafına sarma 4. Bir ucu halkadan geçirip çekme ve iki ucu bir araya getirme 5. Bası noktasında basıncı kaldırma ve kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atma Geniş sargı uygulamaSargının içinden sert cisim (kalem gibi) geçirme ve uzva paralel konuma getirmeKanama durana kadar sert cismi döndürme 6. Sert cismi uzva dik konuma getirerek sargıyı çözülmeyecek şekilde tespit etme 7. Hasta/yaralının elbisesinin üzerinde, hasta/yaralının adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat ve dakika) yazılı bir kart iğneleme 8. Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle ”turnike” veya “ T ”harfini yazma 9. Hasta/yaralının pansuman ve turnike görülecek şekilde battaniye ile sarma 10.Turnikeyi 15-20 dakika aralıklarla gevşetme, sonra tekrar sıkma #turnike#sağlıkbakanlığı#ilkyardım
34 0