هیچ وقت شده که از زمستان تا بهار را دویده باشی؟ امّا من از زمستان تا بهار دویده ام و چشمم مدام به آسمان و آفتاب بود! #عباس_معروفی #ir_mobilegraphy#mobilegraphy_ir#iran_photgrapher#bd_mobile#mobilegrapgy📱#iran_aks_mobile#honar_akasi#instagramphotos #ir_akasbashi#insta_iran#aka_30#art_mobilegraphy #photographer#art #akas_khoone #ir_ig#ilam#iran #mobilemag #kurdimage #Huawei#Huaweiphoto#Huaweip9#Huaweiphotography
32 0