ടോട്ടൻഹാ൦ താര൦ ഹാരി കെയ്നേക്കുറിച്ച് ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് ..👇🏼 ❝കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഹാരി കെയ്ൻ ധാരാളം ഗോളുകൾ നേടുന്നുണ്ട്, മികച്ച നിലയിൽ കളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം, അത് ടോട്ടൻഹാമിനെ കിരീടപോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ക്ലബ്ബുകൾ ധാരാളം പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അവനിപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മുൻനിര താരങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ്.❞ #lukamodric #realmadrid #harry_kane #Tottenham #GradaFansDeKerala
50 0
Harry Kane admitted England are not on the same level as pass masters Spain ahead of their Nations League encounter on Monday, as he batted away doubts about his own potency since winning the World Cup's Golden Boot in July #Harry_Kane #Englandn #World_Cup #Hot_News
2 0
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please tag James Maddison 🙏  Tag your friends 👥  Please like my last posts 🙏 (Leicester city 🇬🇧) • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {@madders } #harry #harry_kane #kane #harrykane#tottenham#germany#bayern#berlin#wolfsburg#dortmund#frankfurt#birmingham #bavaria#توتنهام#london #köln#liverpool #manchester #leicester #ريال_مدريد #leeds #münchen#England#football#برشلونة #world#love ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 1
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please tag James Maddison 🙏  Tag your friends 👥  Please like my last posts 🙏 (Leicester city 🇬🇧) • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {@madders } #harry #harry_kane #kane #harrykane#tottenham#germany#bayern#berlin#wolfsburg#dortmund#frankfurt#birmingham #bavaria#توتنهام#london #köln#liverpool #manchester #leicester #ريال_مدريد #leeds #münchen#England#football#برشلونة #world#love ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 0
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please tag James Maddison 🙏  Tag your friends 👥  Please like my last posts 🙏 (Leicester city 🇬🇧) • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {@madders } #harry #harry_kane #kane #harrykane#tottenham#germany#bayern#berlin#wolfsburg#dortmund#frankfurt#birmingham #bavaria#توتنهام#london #köln#liverpool #manchester #leicester #ريال_مدريد #leeds #münchen#England#football#برشلونة #world#love ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 0
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please tag James Maddison 🙏  Tag your friends 👥  Please like my last posts 🙏 (Leicester city 🇬🇧) • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {@madders } #harry #harry_kane #kane #harrykane#tottenham#germany#bayern#berlin#wolfsburg#dortmund#frankfurt#birmingham #bavaria#توتنهام#london #köln#liverpool #manchester #leicester #ريال_مدريد #leeds #münchen#England#football#برشلونة #world#love ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 1
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please tag James Maddison 🙏  Tag your friends 👥  Please like my last posts 🙏 (Leicester city 🇬🇧) • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {@madders } #harry #harry_kane #kane #harrykane#tottenham#germany#bayern#berlin#wolfsburg#dortmund#frankfurt#birmingham #bavaria#توتنهام#london #köln#liverpool #manchester #leicester #ريال_مدريد #leeds #münchen#England#football#برشلونة #world#love ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21 1
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please tag James Maddison 🙏  Tag your friends 👥  Please like my last posts 🙏 (Leicester city 🇬🇧) • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {@madders } #harry #harry_kane #kane #harrykane#tottenham#germany#bayern#berlin#wolfsburg#dortmund#frankfurt#birmingham #bavaria#توتنهام#london #köln#liverpool #manchester #leicester #ريال_مدريد #leeds #münchen#England#football#برشلونة #world#love ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 0