Squid fishing in Halong bay with Mr Tom. I took it just as seriously as him, can you tell? 🙄 #hal#halong/a> #halong #vietnam #squidfishing
0 0
Aventura en Halong Bay 🤙🏼⛵️ . . . . . . #vietnam #hal#halong/a> #halong #halongbaycruise #halongbayvietnam #viajazo #porlamirilla ❤️
4 0
Kata Kai (kakek), sudah bertahun-tahun tidak pergi ke hilir. Sekarang pondok adalah rumah utama karena telah renta. Mencari hasil hutan sudah mencukupi, yang tidak ada hanya garam dan vetsin. . #dayak #dayaklife #meratus #halong #balangan #kal#kalimantantan #kalimantan #indonesia #wild #nature #mountain
0 0
Chỉ là ảnh thật hàng về cho khách thôi ạ 😝😝 Ultra Boost 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 đều đủ cả tại Shop nhé ☺️☺️ Giá ưu đãi giật mình luôn nha các chế 😜 Hàng sẵn đủ sz Ship cod toàn quốc _______________________________ 🐠 Direct cho @Bab@Babii_sharkk_ để được Shop tư vấn về mẫu mã cũng như sz cho các bạn nha 😘😘 🐠 Mọi khách hàng thân yêu của Shop đều được tặng kèm quà 🎁🎁 khi mua hàng nha 😍😍 🐠 @Babii_sharkk_ đảm bảo về chất lượng 💯💯 hàng về tay cho các bạn nha ❤️❤️ _________________________________ 📞Liên hệ với Shop: 01646605068 #babii_sharkk_ #sho#shoes #clo#clothes #l4l #f4f #f4l #l4f #instagram #ultraboost #shoes #clothes #shoponline #swag #style #HAIPHONG #HANOI #HALONG #QUANGNINH
1 0
Chỉ là ảnh thật hàng về cho khách thôi ạ 😝😝 Ultra Boost 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 đều đủ cả tại Shop nhé ☺️☺️ Giá ưu đãi giật mình luôn nha các chế 😜 Hàng sẵn đủ sz Ship cod toàn quốc _______________________________ 🐠 Direct cho @Bab@Babii_sharkk_ để được Shop tư vấn về mẫu mã cũng như sz cho các bạn nha 😘😘 🐠 Mọi khách hàng thân yêu của Shop đều được tặng kèm quà 🎁🎁 khi mua hàng nha 😍😍 🐠 @Babii_sharkk_ đảm bảo về chất lượng 💯💯 hàng về tay cho các bạn nha ❤️❤️ _________________________________ 📞Liên hệ với Shop: 01646605068 #babii_sharkk_ #sho#shoes #clo#clothes #l4l #f4f #f4l #l4f #instagram #ultraboost #shoes #clothes #shoponline #swag #style #HAIPHONG #HANOI #HALONG #QUANGNINH
1 0
Chỉ là ảnh thật hàng về cho khách thôi ạ 😝😝 Ultra Boost 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 đều đủ cả tại Shop nhé ☺️☺️ Giá ưu đãi giật mình luôn nha các chế 😜 Hàng sẵn đủ sz Ship cod toàn quốc _______________________________ 🐠 Direct cho @Bab@Babii_sharkk_ để được Shop tư vấn về mẫu mã cũng như sz cho các bạn nha 😘😘 🐠 Mọi khách hàng thân yêu của Shop đều được tặng kèm quà 🎁🎁 khi mua hàng nha 😍😍 🐠 @Babii_sharkk_ đảm bảo về chất lượng 💯💯 hàng về tay cho các bạn nha ❤️❤️ _________________________________ 📞Liên hệ với Shop: 01646605068 #babii_sharkk_ #sho#shoes #clo#clothes #l4l #f4f #f4l #l4f #instagram #ultraboost #shoes #clothes #shoponline #swag #style #HAIPHONG #HANOI #HALONG #QUANGNINH
3 0
Chỉ là ảnh thật hàng về cho khách thôi ạ 😝😝 Ultra Boost 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 đều đủ cả tại Shop nhé ☺️☺️ Giá ưu đãi giật mình luôn nha các chế 😜 Hàng sẵn đủ sz Ship cod toàn quốc _______________________________ 🐠 Direct cho @Bab@Babii_sharkk_ để được Shop tư vấn về mẫu mã cũng như sz cho các bạn nha 😘😘 🐠 Mọi khách hàng thân yêu của Shop đều được tặng kèm quà 🎁🎁 khi mua hàng nha 😍😍 🐠 @Babii_sharkk_ đảm bảo về chất lượng 💯💯 hàng về tay cho các bạn nha ❤️❤️ _________________________________ 📞Liên hệ với Shop: 01646605068 #babii_sharkk_ #sho#shoes #clo#clothes #l4l #f4f #f4l #l4f #instagram #ultraboost #shoes #clothes #shoponline #swag #style #HAIPHONG #HANOI #HALONG #QUANGNINH
6 0