1 0
2 கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். சங்கீதம் 1:2 #jes#jesussyou #praise #holy #grace #Saved #salvation #chr#chr#christian> #praying #church #bib#bibley #Redeemed #god#god#godisgood #jesus #god #bible #christian #jesuschrist #christ #god #holyspirit #christianity #bibleverse
0 0
“Pois derramarei água em terras sedentas e correntes de água no solo seco; verterei meu Espírito sobre seus descendentes” Isaías 44:3 🌊 #Repost @exercito_oficial with @get_repost ・・・ A água é fonte de vida, preserve-a.  22 de março - Dia Mundial da Água. #yeshua #grace #gratidão #agua #water #diamundialdaagua #exercitobrasileiro #abundantechuva #bible #jewish
0 0
I trade my weakness for His strength #grace #power #might #throughHimallthingsarepossible
0 0