thanks everyone for the birthday wishes!♥️ 🤗.⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀ . 📸by @kvfotogram ⠀⠀⠀⠀⠀ #frenchbull #steve #frenchie #fransebulldog #dogmodel #ilovemyfrenchiedog #dailyfrenchie #frenchielove #frenchielife #puppylove #frenchiepuppy #bulldoglife #courierdog #dutchdog #frenchierepublic #pawsome #cute #frenchbulldog #franskbulldog #birthdayboy
2 1