Avamın akidesi sağlamdır. Onlar, ledün ilmini mütalaa etmemiş olmalarına rağmen müslümandırlar. Çünkü sağlam fıtrat üzere kalmışlardır. Bu da Allah'ın varlığını bilmek, O'nu tanımak, Kur'an'ın zahirinde yer aldığı şekliyle O'nu tenzih etme ilmidir. Bu halleriyle onlar, tevile başvurmadıkları sürece doğru yoldadırlar. Ama içlerinden biri tevile yönelirse artık avamlık hükmünden çıkar, nazar ve tevil ehlinden bir gruba dâhil olur. Bu durumda ya isabet etmiş olur ya da şeriatın getirdiğinin zahiriyle çeliştiği oranda hata etmiş olur. { Muhyiddin İbn Arabi (ks) } #SeyhulEkber #ibnularabi #ibnarabi #Hakikat #Sufi #Muhakkik #Mutasavvıf  #Allah #Ehline #Aşk #Olsun
19 0
📖 Kapısını çalıp ısrarla, ümitle pür dikkat bekledim. Ta ki çehresinin azameti gözün önüne belirene kadar Gel dedi... Hepsi bu, Varlığın bilgisiyle doldu bütün kalbim Geriye Allah'tan gayrısı kalmadı... { Muhyiddin İbn Arabi (ks) } #SeyhulEkber #ibnularabi #ibnarabi #Hakikat #Sufi #Muhakkik #Mutasavvıf  #Allah #Ehline #Aşk #Olsun
34 3
Her okuyan Kur'an'ın nüzulünü hissetmez. Çünkü ruhu kendi tabiatıyla meşguldür. Kur'an, bu kimseye tabiat perdesinin gerisinde iner. Bu yüzden ondan lezzet almak suretiyle etkilenmez. Nitekim Resulullah (sav) Kur'an okuyan bazı topluluklar hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar, Kur'an okurlar, ama Kur'an gırtlaklarından aşağıya inmez." Bu Kur'an dillere inmektedir, kalplere değil. Yüce Allah, Kur'an'dan zevk almakla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Onu Rûhu'l - Emin (Cebrail) senin kalbine indirmiştir." (Şuara, 193) İşte, Kur'an'ın kendisine inmesinden dolayı, değeri ölçülemez, her türlü zevkin üstünde bir haz alan kimse budur. Kişi bu tadı, bu hazzı alınca, yeni ve eskimez Kur'an'ın üzerine indiği kimse olur. İki iniş arasında fark vardır.. { Muhyiddin İbn Arabi (ks) } #SeyhulEkber #ibnularabi #ibnarabi #Hakikat #Sufi #Muhakkik #Mutasavvıf  #Allah #Ehline #Aşk #Olsun
31 4
Ancak #O'ndan başkasını gören kimse O’na tevekkül eder. "Tevekkkül'ün dini terim olarak anlamıysa, bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak; elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucu Allah'tan beklemek anlamına gelmektedir." Muhyiddin İbnü'l Arabi ________ⓂⒶ________ www.seyhulekber.com Muhyi’l-hak ve’d-din Abū `Abd Allah Muhammad b. `Ali b. Muhammad b. al-`Arabi al-Hātimī al-Tā’ī #SeyhulEkber #ibnularabi #ibnarabi #Hakikat #Sufi #Muhakkik #Mutasavvıf #Allah #Ehline #Aşk #Olsun
64 1
Yüce Allah, varlık âleminde yazılı olan her şeyi kalplere ilham yoluyla yazdırır. Çünkü âlem, yazılmış ilahi bir kitaptır. { Muhyiddin İbn Arabi (ks) } #SeyhulEkber #ibnularabi #ibnarabi #Hakikat #Sufi #Muhakkik #Mutasavvıf  #Allah #Ehline #Aşk #Olsun
33 0
Her hakikatin herkese göre bir tanımı vardır, benzerlikler aldatmamalıdır ; insanı saptıran şey benzerliklerdir. { Muhyiddin İbn Arabi (ks) } #SeyhulEkber #ibnularabi #ibnarabi #Hakikat #Sufi #Muhakkik #Mutasavvıf  #Allah #Ehline #Aşk #Olsun
28 0
Allah'a, peygamberlerine, özet veya ayrıntılı olarak getirdiklerine iman ettik. Getirdiği şeylerin bir kısmı özet bir kısmı ayrıntılı olduğu gibi, bir kısmı bize ulaşmış, bir kısmı ulaşmamış ve bizde sabit olmamıştır. Biz peygamberin getirdiği her şeye iman edenleriz. Ben imanı anamı-babamı taklit ederek aldım ve imanıma göre amel ettim, ta ki Allah benim gözümü, kalp gözümü ve hayalimi açana kadar. Artık hakikat benim için görülür hale; taklit sayesinde tahayyül ve vehmedilen hüküm de gerçek hale gelmiştir. Şimdi söylediğim ve yaptığım şeyi kendi inancım, müşahedem ve görmem nedeniyle değil, Hz. Peygamber'in sözüne dayanarak söylemeye ve yapmaya devam ediyorum. { Muhyiddin İbn'ül Arabi (ks) } #SeyhulEkber #ibnularabi #ibnarabi #Hakikat #Sufi #Muhakkik #Mutasavvıf  #Allah #Ehline #Aşk #Olsun
25 0