. ـدلـ ـنبند ـکـ ـتشـ ـتلخیهـ 😔 . ـمیشیـ ـمثـ ـمنـ ـنفسـ ـتخلیهـ😧 . . . . . . #ho3ein #shayea #kaqaz #depress #love #breaklove #mohsen_mehr #morteza_afshari #love💔 #خشم_و_هیاهو #دلتنگتم #دلشکسته
3 0