“Hà Nội trời đổ mưa, còn cô gái, liệu đã đổ anh chưa?” #hanoi #cauchuongduong #hanoistreet #vscohanoi #hanoivietnam #hanoicapital
127 8
Thứ 7 nhẹ nhàng..... #fujifilm #cauchuongduong
20 2
Hôm nay cơ bản là đen :)) ... Không sao cả 😌 ảnh cũ, chỉnh lại nhìn cũng ổn nhỉ ^^ #bushanoi #hanoibus #Bus100 #CauChuongDuong
17 0
Toàn cảnh sông hồng...không ngờ ống 50mm vẫn đủ rộng. #cauchuongduong #hanoi #beautifulplaces #filmneverdie #filmphotography #minoltasr101 #kodakvision500t
20 3
Và thế là hết trong một chiều buồn anh nói với em. #picnic #picnicapp #snapseed #snapseedapp #tb #cauchuongduong #hanoi #chill
31 6