... مترو همیشه برای من فضای دوست داشتنی بوده و هست، بازتابی از جامعه ای که در آن زندگی می کنم. کتابی گشوده از بازخوردهای اجتماعی و جامعه شناختی یک شهر که نام "پایتخت" را بدوش می کشد. این غول آهنی و ماشین دودی قدیمی که در دل زمین میخزد تا مردمان رنگارنگ پایخت را جا به جا کند، مردمانی از فاصله های طبقاتی مختلف، که میشود سیر به تماشایشان نشست و پوششان را که نماد تفکرشان هست خوب نظاره کرد. کارگرانی که گاهی وسایل کارشان را در ساکی پوسیده ریخته اند و صدای جار زدن های دست فروشانی که هر کدام زخمه ای از نداشته های این شهر بزرگ است. شهری پر از داراها و ندارهایی که از جیب یکیشان تا جیب دیگری کمرهای زیادی خم شده و دست های بسیاری پینه بسته... ... ثبت و ویرایش موبایلی ... #iranphotography #everydayasia #everydayiran #everydaytehran #ir_photographer #it_photo #bnw_planet #por#portrait #portrait #portraitphotography #it_aks #1x #lenspersia #art#artphotography #documentaryphotigraphy #streetphotography #bnwsouls #bnw_creative #bnw_artstyle #aksiine #artphotography #seyedmehrdadsharifi @seyedmehrdadsharifi #سیدمهرداد_شریفی #سید_مهرداد_شریفی #پرتره #پرتره_موبایلی #عکاسی_موبایلی #عکاسی_خیابانی #مترو_نگاری
78 1
Skyrise
19 3
Snap
16 1
Communicate
20 1