🔰Jül Sezar, MÖ 102 senesinde Roma'da dünyaya geldi. Annesi Aurelia Cotta, babası Gaius Julius'dır. Sezar'ın doğumunda ölen annesinin karnını kesmek suretiyle alındığı için “kesilip alınan” anlamına gelen “Ceasar” ismini aldığı iddia edilir. Ayrıca bugünkü sezaryen işleminin isim babasıdır. 🔰Büyük bir devlet adamı olan Jül Sezar oldukça ünlü de bir yazardır. Sezar politik davranışlarında çoğunlukla halk tarafını tutmuş, Romalı asillerin halk üzerinde baskılarını kaldırmaya çalışmıştır. 🔰MÖ 80 senesinde elçi olarak Bitinya Kralı IV. Nikomedes'in sarayında bulundu. Bu sırada Nikomedes ile sevgili oldukları söylentileri ortaya çıktı. Bu söylentiler Sezar'ın gelecekte politik rakipleri tarafından kendisine takılan “Bitinya Kraliçesi” lakabıyla birlikte başını ağrıttı. 🔰Sezar, MÖ. 83 senesinde Marius taraftarlarından 1. Cornelius Cinna'nın kızı Cornelia ile evlenmesi, onun,Marius partisine yaklaşmasına, Sulla ve Mariusçular arasındaki çekişmeye katılmasına yol açtı. Sezar, Roma'dan çıkmaya zorlandı ve ancak Sulla'nın (MÖ. 78) ölümünün ardından Roma'ya geri dönebildi. Sonrasında hatiplik öğrenimi için Marcus Tullius Cicero‘nun da öğretmeni olan Rodos'a ünlü öğretmen ve hatip Apollonius Molo‘nun yanına gitti. Beş sene sonra Roma‘ya geri döndü. Kendini siyasete vererek Pompeius tarafını tuttu. Bunun yanında cömertliğiyle halkın sevgisini kazanmaya çalıştı. 🔰Sezar, Rodos'a gemiyle giderken Ege Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirildi. Korsanlar Sezar'ı Antalya'ya götürmüş ve yirmi talent fidye istemişlerdi. Sezar kızmış, “Hayvanlar, ben yirmi talentlik bir esir miyim? Yakaladığınıza iyi bakın, size elli talent getirteceğim ve elinizden kurtulduğumda göreceksiniz, hepinizi astıracağım!” diye bağırmıştı. Antalya‘dan Roma'daki ailesine bir mektup göndermiş, para gelinciye kadar korsanların yanında vakit geçirmişti. 🔰Sezar verdiği sözü tuttu. Otuz sekiz günlük tutsaklıktan sonra istenilen fidye gelince özgürlüğüne kavuştu. Sonrasında Milet‘e giderek burada birkaç gemi tedarik etti. Kendini esir alan korsanları Antalya açıklarında yakaladı ve onları zincire vurup Bergama'ya getirdi. #sezar #antikroma #antiktarih #kimlik #bilinmeyen #tarih #history #culture #gt
1 0
📍Geçmiş, eski bir peynir parçası gibi. İki boyutlu eşkenar oranlarından, kremsi sarı renginden veya mumlu dokusundan bir fikir edinebilirsiniz, fakat delikleri hâlâ çok sayıdadır. 📍Dilbiliminde, böylesi bir boşluğa “lakün” adı verilir ve bu; antik bir metinde yer alan kayıp bir bölüm veya var olması gereken fakat olmayan bir kelime gibidir. 📍 Paleontolojide (taşıl bilim) ise bu sadece, fosil kayıtlarındaki boşluk şeklinde adlandırılır ve yeni bir keşif fırsatı sunar. 📍 Paul Selden da böyle bir boşluğa bakmış ve kendisine bakan iki tane göz bulmuş. Kansas Üniversitesi’nde jeolog olan Selden ve meslektaşları, ilginç bir isme sahip olan Alt Tebeşirimsi Jinju Oluşumu’ndaki örümcek fosilleri üzerinde çalışma yapmışlar. 📍 Narin yapılı, sekiz bacaklı eklembacaklılar genelde sadece kehribarda korunurlar; fakat Kore’nin killi şistlerinden oluşan bu özel maden yatağında, nesli tükenmiş Lagonomegopidae familyasının birkaç türü hapsolmuş ve çok uzun zaman sonra kayaya dönüşmüşler. 📍 110 milyon yıllık olan bu türlerin iki tanesi, parlayan gözlere de sahip. 📍 Işık yansıtan bir doku katmanı olan tapetum lucidum, hayvanlar aleminde sıradışı bir şey değil. İsmini Latince parlak goblen veya örtüden alan bu yüzey, kedilerden rakunlara kadar birçok hayvanda yaygın şekilde bulunuyor. 📍 Bu yüzden köpeğinizin fotoğrafını çektiğiniz zaman, gözleri sık sık bir uzaylı gibi parlıyor. ____________________ #tbt #bilgi #bilim #tuhaf #bunlarıbiliyormuydunuz #bilinmeyen #araştırma #biliminsanı #evren #ilginçbilgiler #garip #garipbilgiler #faydalıbilgiler #örümcek #göz #eyes #deney #paleontology #müze #dog #köpek #hay#hayvanlar #hayvan #animal #arkeoloji #arkeolog #istanbul #izmir #ankara #buluş
25 4
Massonluq haqqında (4-cü hissə) Bəzi lojalarda icmaya ateist düşüncəli insanların qəbulu daha məqbul sayılsa da, ümumilikdə,masonluq da dünyanın dini təhlilinə əsaslanır və üzvlüyü dini mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmır.Masonluq fəlsəfəsi özündə xristianlıq və digər dinlərin zahiri elementlərini ehtiva edir.Masonluğun rəmzləri və terminologiyası öz mənşəyini hərəkatın ilk qardaşlarından olan bənnaların əmək alətlərindən alır.Mala, pərgar,şaqul masonlar tərəfindən sözün ən geniş mənasında təhlil edilir və bunlara mistik məna verilir. Masonluğun ümumqəbulolunmuş rəmzi daxilində açıq göz olan üçbucaqdır.Masonluğun digər rəmzlərindən biri də masonların müqəddəs hesab etdiyi akasiya ağacıdır. Masonluğun əsas dini mənası Allah və insan ruhunun xüsusi enerji halları olmasını iddia etməsindədir.Masonlar bu təlimə əsaslanaraq günah və xəcalət anlayışlarını rədd edir,əvəzində karmaların pozulmasını bəşəriyyət və mason ordeni üçün pis və ya zərərli hesab edirlər.Belə ki,masonların fikrincə ruh şəxssiz substansiya olub başqa bir insan bədəninə ötürülə bilər. Davamı Sabah #aztagram #azpeople #instabaku #baku #anonymous_azerbaycan #sirli #korkunc #bilinmeyen
21 2
Massonluq haqqında (3-cü hissə) Anderson nizamnaməsi Anderson nizamnaməsi 1723-cü ildə İngiltərə Böyük Mason Lojasının üzvü Ceyms Anderson tərəfindən hazırlanmışdır. Nizamnamə özündə bir masonun iş və ya məişət şəraitndə necə davranmalı olduğu barədə məlumatlar verir. Bununla yanaşı dövlət və onun hakimiyyəti, din kimi məsələlərdə masonların izləməli olduqları yol göstərilir. Qəbul edildikdən sonra bütün dünyada yerləşən baş lojalar tərəfindən hamılıqla qəbul edilən Anderson nizamnaməsinə sonradan bəzi kiçik əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Bir masonun əməl etməli olduğu əsas qanunlar toplusu hesab olunan Anderson nizamnaməsində, mason olan bir şəxsin qeyri-mason olan bir şəxsə qarşı edə biləcək mümkün davranışları barədə deyilir: " Danışığınıza və hərəkətlərinizə fikir verməlisiniz ki, iti zəkaya malik olan bir qeyri-mason belə sizin mason olduğunuzu anlamasın. Bəzən, möhtərəm qardaşlığın şərəfi naminə danışdığınız mövzunu dəyişdirə və yaxud həmin şəxs hiss etmədən vəziyyətin axarını başqa məcraya yönləndirməli ola bilərsiniz. " Nizamnamənin bir digəri bölümündə isə bir masonun məişət və yaxın ətrafında edə biləcək mümkün davranışları barədə belə deyilir: " Əxlaqlı və ağıllı bir kimsə olaraq hərəkət etməlisiniz. Xüsusi ilə ailənizin, dostlarınızın və qonşularınızın Loja ilə bağlı məlumatları öyrənməsinə icazə verməyin. Bu məsələni diqqətdə saxlayarkən mason qardaşlığının şərəfini daim göz önünə gətirməniz lazımdır. Bununla yanaşı lojanın gələcək işlərində gümrah və sağlam fəaliyyət göstərmək üçün vaxtından çox işləməli və öz sağlamlığınıza daim önəm verməlisiniz. Çox yeməkdən və sərxoşluqdan uzaq durmanız lazımdır. Davamı Birazdan... #aztagram #azpeople #instabaku #baku #anonymous_azerbaycan #sirli #korkunc #bilinmeyen
16 1
Massonluq haqqında (2-ci hissə) Namizədlik tələbləri Masonluğa qoşulmaq üçün ümumi bir qanun yoxdur. Belə bir qanunu olmamasına baxmayaraq masonlar mason olmaq istəyən şəxsdə bəzi mühüm göstəricələrin olmasını vacib hesab edirlər.İlk öncə həmin şəxsə daha öncə mason olmuş ən azı 2 şəxs zamin durmalıdır.Bundan sonra mason olmaq istəyən şəxs yaşadığı ərazidə yerləşən yerli lojaya müraciət etməklə onun barəsində qəbul prosesinin başladılmasına nail ola bilər.Əvvəllər məhkum olunmuş,cəmiyyətdə mənfi insan kimi xarakterizə edilən və ateist olan şəxslərin masonluğa qəbul edilməsinə yol verilmir. Qadınların masonluğa qəbulu isə ölkələrdən aslı olaraq dəyişməkdədir. Namizədliklə bağlı konkret şərtlər olmasada,bir masonda axtarılan əsas keyfiyyətlər aşağıdakı formada sıralanır: Namizədin yetkinlik yaşında olması (21 yaşının tamam olması) Azad insan olması (bu şərt daha tələb olunmur.) Namizədin sərbəst düşüncə sahibi olması. Masonluq fəlsəfəsini dərk edə biləcək səviyyədə savada və dünya görüşünə sahib olması. Lojada sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün hər hansısa fiziki vəya əqli qüsurunun olmaması. Mənsub olacağı lojanın tədbirlərində zamanında iştirak edə bilməsi. Ən azı 2 mason tərəfindən masonluğa qəbul edilməsi üçün namizəd olaraq göstərilməsi. Mənsub olacağı lojanın xərclərinin ödənilməsi üçün üzərinə düşəcək məbləği zamanında ödəyə bilməsi.Normal maddi imkana sahib olması.Bir şəxsin göstərilən tələbələrə uyğun gəlməsinin ardından müraciət prosesi başlayır. Müraciət edən şəxsin ailə keçmişi və şəxsi keçmişi yoxlanılır.Burada müraciətçinin hansı peşə sahibi olması və özünü cəmiyyətdə necə xarakterizə edə bilməsi kimi cəhətlər böyük rol oynayır.Bəzən 6 aya yaxın davam edən qəbul prosesinin sonunda yüksək dərəcəli masonlar şəxsin masonluq sisteminə qəbul edilib-edilməməsinə səs verirlər.İmtina halında şəxsin növbəti dəfə də müraciət etmək şansı olsda ilk dəfə edilən imtinaların ardından ikinci dəfə masonluğa qəbul ehtimalı azalır. Davamı Birazdan... #aztagram #azpeople #instabaku #baku #anonymous_azerbaycan #sirli #korkunc #bilinmeyen
22 3
Massonluq haqqinda(1-ci hissə) Masonluq (ing. Freemasonry) – fəlsəfi-etik hərəkat olub XVIII əsrdə gizli beynəlxalq təşkilat şəklində meydana gəlmişdir.Mason sözü ingilis dilində olan (ing. freemason) sözündən yaranmışdır və tərcüməsi azad bənna deməkdir.Masonluq müxtəlif formalarda mövcud olub üzvlərinin vahid mənəvi və metafiziki idealları bölüşməsi ilə səciyyələnir.Bunlardan ən birincisi Ali Varlığa inamdır.Masonlar həmin varlığın adlandırılmasından Kainatın ulu memarı ifadəsindən istifadə edirlər. Masonluq ezotirik quruluş olub sadəcə üzvləri üçün açıq fəaliyyət göstərən bir qurumdur.Bu gün dünyada masonların və mason lojalarının konkret sayı barədə rəqəm söyləmək mümkün deyil.Belə ki,bir çox lojalar üzvləri barədə olan məlumatları məxfi saxlamağı üstün tutur.Bunlara baxmayaraq aparılan təxmini hesablamalar dünyada 7 milyona yaxın masonun olduğunu və bu şəxslərin 12 minə yaxın mason lojasında fəaliyyət göstərdiklərini müəyyənləşdirmişdir. Masonluğun əsas fikir mərkəzlərindən olan Şotlandiya,İrlandiya və Böyük Britaniyada 400.000 nəfərə yaxın mason mövcuddur. Dünya üzrə masonluq sisteminin ən güclü olduğu yer kimi qəbul edilən ABŞ-da isə 2 milyon nəfər masonun varlığı məlumdur. Davamı Birazdan... #aztagram #azpeople #instabaku #baku #anonymous_azerbaycan #sirli #korkunc #bilinmeyen
27 1
Kaydırmalı 👉👉 ℹ️Kaydetmeyi unutmayın birgün lazım olur 🔎Birbirinden ilginç bilgiler ile bilgilendiriyoruz.🌍 @olu@olu@olu@olumlubilgiler @olumlubilgiler @olumlubilgiler @olumlubilgiler Bizi takip edin.👆 Etiket #bil#bilgi #bilgiler #sanat #kültür #ilg#ilg#ilginçiler #faydalıbilgiler #bilgi #ilginç #ilginçbilgiler #bilim #biliyormuydunuz #enteresan #genelkültür #yenibilgi #bilinmeyen #tuhaf #efsane #gerçek #gercek #acayip #faydalibilgiler #bunlarıbiliyormuydunuz #dünya #türkiye
1k 110
William Buckland William Buckland , təcrübə üçün dünya üzərindəki hər şeydən biraz yeyib, gələcək nəsillərçün nəyin faydalı, nəyin zərərli olacağına qərar verəcəyini açıqlamışdı. Bu təcrübə üçün, siçanlardan timsahlara, yarasa sidiyindən balaca həşəratlara , it nəcisindən porsuqlara qədər hər şeyi yemişdi. Hətta kral 14 cü Luisin ürəyindən də bir parça yemişdi. Kitabçasında sadəcə bir heyvanın ətinin çox iyrənc olduğunu qeyd etmişdi. Bu köstəbək idi. #aztagram #azpeople #instabaku #baku #anonymous_azerbaycan #sirli #korkunc #bilinmeyen
32 3