بهار شاهین در نقش جرم در سریال ظالم استانبول💖♾ • •~ من جرن روزی میاد که به اسمم فامیلی پر زرق و برق کاراچای رو هم اضافه میکنم. روزی میاد که روی بالاترین نقطه اون عمارت میشینم. • • #baharşahin #baharsahin #baharsahiin #zalimistanbul #simaybarlas #modolunay @Baharsahin_irani 💜
0 0
بیوگرافی بهار شاهین💜 • •| پرنسس زیبای من🤩 • • #baharşahin #baharsahin #baharsahiin #zalimistanbul #simaybarlas #modolunay @Baharsahin_irani 💜
0 0
8 0
Çiçek 💐 kız🙈 @baharsahiin #baharsahin
11 0
Ya😂😂😂 @baharsahiin #baharsahin
13 0
@baharsahiin #baharsahin ♥️♥️
8 0
Çiçek kızım❤️ @baharsahiin #baharsahin
11 0