Human Respiratory Anatomy Inside Shots #lun#lung> #lung #trachea #larynx#anatomy #physiology #human #humanparts #humanbody
0 0
Which is your favourite? . Follow @arts.feats for more. ARTIST: @sozomaika
1 0
➸ . · °ογα ογα ° · . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ❆.·→ ⌈ scroll down for more ⌉ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [💫] ; t h o u g h t s: ❝Helluuuu everyone suu i decided to practice anatomy and body more so here i drew haaands *^*💙What do u think comment down below ✨ ❞ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🌼;; hαshtαgs ••• #sketch #sketches #sketchy #practice #practicedrawing #anatomy #han#hand> #hand #handsdrawing #inktober #sketchbook #love #improve
1 0
Անատոմիայի գիտական ակումբը միջավայր է, որտեղ ուսանողները հնարավորություն ունեն խորացնել իրենց գիտելիքները և ձեռքբերել նոր հմտություններ։ Ակումբի հանդիպումները անցկացվում են ամեն շաբաթ։ Հանդիպումների ժամանակ ուսումնասիրվելու և քննարկվելու են փոքրիկ կլինիկական դեպքեր։ Ուսումնասիրելու ենք նաև ռետգենյան և ՀՇ նկարներ, ավելի պատկերավոր և մատչելի դարձնելու համար անատոմիկան գոյացությունների կառուցվածքը և տեղագրությունը։ Ակումբին միանալու համար գրանցվեք ստորև բերված հղմամբ։ goo.gl/4WoH6h Anatomy scientific club is an environment for students who want to strengthen their knowledge in anatomy and to develop new skills. The club organizes weekly meetings where clinical cases are studied and discussed. X-Ray and CT images will be used for better understanding of the anatomical structures and topography. to join us please follow the link below goo.gl/4WoH6h #Anatomy #Scientificclub #Science #ysmu #sssofysmu #medstudent #medschool #medical #medicine
0 0
• Travail scolaire. Modèle vivant. • School Work. Live drawing. •
2 1
@ani@anime_sketches25 - 1-6, which one?😍😍 . Art by @yukietajima Admin: @laurasarts . Follow @anime_sketches25 and use #anime_sketches25 to get chance for a Feature _________________________________________ . Check story highlights for details regarding Features And Email me for paid Feature or product promotion . Credits to the original Creator . . Dm for credit or removal. . #animeart #tutorial #wip #sketch #pencildrawing #doodle #lineart #arttutorial #animedrawing #practice #mangadrawing #anatomy
30 0