I detta inlägg visas vad som hitintills står skrivet under Verktyg, den viktigaste fliken och syftet med att webbsidan överhuvudtaget finns. Nu återstår resten av arbetet, att fylla de olika stegen med substans. Det får ta den tid som behövs. Svårt, svårt då jag tycker detta är både intressant och meningsfullt. Jag får nu försöka leva som jag kommer försöka lära; ha stenkoll på mina prioriteringar och grundrytm i vardagen. 😶 ☘ #förebyggande #prevention #stress #ohälsa #verktyg #aktivitetskartläggning #arbetsterapi #hemsida #skärmdump
19 4
Grejar lite med hemsidan. Jag har fått tänka om. Tänka om till en hemsida med en självhjälpsguide istället för en sida som marknadsför mig och mina tjänster. En guide med arbetsterapi som grund, på individnivå som kan användas för att förebygga långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Jag tänker mig lite text om teorier kring svag förmåga att sätta gränser vilket kan vara en (huvud?)faktor till långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Se föregående inlägg. Jag tänkte presentera verktyget Aktivitetskartläggning att använda för att förebygga långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Aktivitetskartläggningen kommer innehålla 9(!) steg. Ja detta med långvarig stress utan tillräcklig återhämtning är ingen quick-fix. Om det hade varit det så hade vi löst den ökade stressrelaterade ohälsan till följd av otillräcklig återhämtning för längesedan. Och så tänkte jag presentera några strategier också. Vad tror ni om detta? Kan det vara något? ☘ #hemsida #uppbyggnad #dettartid #prevention #stress #utmattning #verktyg #aktivitetskartläggning #strategier #teorier #arbetsterapi
22 10
Dessa få ord av Olle Carlsson säger så mycket; att alltid utgå från verkligheten, att gilla läget så som det är. Klarar vi det, tänker jag att vi har fast mark under fötterna att utgå från. Att göra en aktivitetskartläggning kan berätta en del om just min verklighet. En aktivitetskartläggning kan berätta om hur en vecka av mitt liv ser ut just nu. När kategorisering och analys gjorts utifrån kartläggningen är det svårt att komma undan från hur verkligheten ser ut om aktivitetskartläggningen gjordes under en typisk vecka. Så hur kan det kännas att få svart på vitt hur en typisk vecka av mitt liv ser ut? Lite chockartat kändes det för mig, även om jag kände på mig att det var så min verklighet såg ut. Men jag upplevde att jag inte kunde göra så mycket åt verkligheten, så jag fortsatte den ohållbara vägen. Vad hade hänt om jag hade fått respons på hur min verklighet såg ut? Jag vet inte, men genom relevanta frågor från en annan person kanske jag på ett mer medvetet sätt hade hittat just mina unika förutsättningar, möjligheter och begränsningar i min verklighet tidigare, så att den långvariga stressrelaterade ohälsan utan tillräcklig återhämtning inte hade behövt gå så långt som till sjukdom och funktionsnedsättningar? Det får jag aldrig veta, men jag vill väldigt gärna hjälpa andra undvika att stressrelaterad ohälsa blir långvarig. Det finns numera på en del håll i Sverige arbetsterapeuter som arbetar med en metod som heter ReDO, som är en gruppbehandling där deltagarna får kartlägga och förändra sin vardag i syfte att få tillräcklig återhämtning i sin vardag. Man kan nog enkelt uttryckt säga att det är en variant av ReDO jag vill använda mig av i Din Digitala Terapeut. ☘ #arbetsterapi #ReDO #aktivitetskartläggning #dindigitalaterapeut #ollecarlsson #365dagar
9 0
Arbetsterapeuter har många olika bedömningsinstrument till sin hjälp, eller kartläggningsinstrument som jag hellre kallar dem. Kartläggningsinstrument är till hjälp för att kunna ringa in obalanser i vardagen, obalanser som om de blir långvariga kan skada din hälsa. Oftast vet du själv om obalanserna men det kan vara svårt att komma till rätta med dem. Ett sätt kan vara att använda ett kartläggningsinstrument för att konkret och tydligt medvetengöra obalanser. Det är genom medvetenhet som vi sedan kan prioritera, söka lösningar och förändra om behov finns. Ett instrument som kan användas för att förebygga långvarig stressrelaterad ohälsa är Aktivitetskartläggning. En Aktivitetskartläggning innebär att du under en veckas tid skriver upp allt du gör i din vardag, helst timme för timme. När detta är gjort kan en arbetsterapeut hjälpa till att kategorisera dina göromål i vardagen såsom egenarbete (egenvård, familj, hushåll), ideellt arbete (anhörigvård, olika engagemang etc) och lönearbete. Detta kan du förstås göra själv också. Med en Aktivitetskartläggning och efterföljande kategorisering kan det bli lättare att se obalanser i vardagen på ett konkret och tydligt sätt så att man kan söka lösningar tidigt för att på så sätt undvika långvarig belastning utan tillräcklig återhämtning som på sikt kan leda till stressrelaterad ohälsa och sjukdom. En Aktivitetskartläggning är ett verktyg bland många för att medvetengöra vardagen. Skulle en Aktivitetskartläggning kunna vara något för dig? Känner du någon som skulle kunna vara hjälpt av en Aktivitetskartläggning i förebyggande syfte mot långvarig stressrelaterad ohälsa utan tillräcklig återhämtning? ☘ #psykiskohälsa #stress #utmattning #arbetsterapi #vadgörenarbetsterapeut #aktivitetskartläggning
18 0
Vi har tre sätt att reagera på stress; kämpa, fly eller spela död. I dagens samhälle finns många intryck och upplevda krav att kämpa med eller fly från. En del av oss kämpar och flyr så att vi får stressymtom såsom hjärtklappning, ont i magen, huvudvärk, sömnstörningar etc. Det är inte hållbart i längden. Vi behöver återhämtning. Eller "aktivt" spela döda för att använda ord som mer kopplar till våra tre sätt att reagera på stress. En del av oss, jag t ex, behöver använda strategier och hjälpmedel för att aktivt spela död mitt i alla intryck och krav som finns runtomkring oss, att inte reagera på dem, då det är slitsamt att konstant kämpa med intryck och krav eller fly från dem. Det finns både kortsiktiga och långsiktiga strategier. En långsiktig strategi kan vara att låta en arbetsterapeut hjälpa till att prioritera bland alla krav och intryck. En arbetsterapeut kan med listor, scheman, kalendrar hjälpa till att strukturera bland krav och intryck så att det blir en balans mellan allt som hör vardagen till såsom egenvård, familj, hushåll, olika engagemang och lönearbete. En arbetsterapeut kan hjälpa oss att se vår vardag som den är genom en aktivitetskartläggning och på så sätt få oss att stanna upp (aktivt spela döda) samt medvetengöra vår vardag på ett konkret sätt. Det kan vara ett första steg i ett förändringsarbete för att få en mer långsiktigt hanterbar och hållbar vardag mellan egenarbete, ideellt arbete och lönearbete. Ibland är det endast små justeringar som behövs för att känna att vardagen är hanterbar igen, ibland behövs större justeringar. Bilderna visar hur prioriteringar och en grundrytm kan se ut i en vardag för en person med nedsatt arbetsförmåga som inte lönearbetar. Vet du hur dina prioriteringar och din grundrytm ser ut i din vardag? ☘ #arbetsterapi #vadgörenarbetsterapeut #stress #utmattning #aktivitetskartläggning #strategier #verktyg
14 1