. . . بیشتر از دو سوم از جمعیت شهرهای آسیب دیده تخلیه شده است ، اما همچنان آذوقه رسانی به مردمی که در خانه ها هستند و جریان اب اجازه خروج از خانه را نمیدهد، ادامه دارد. #gettyimages #gettyreportage #noorimages #evrydayevrywhere #dacumentaryphotography #lensculture #iran #bushehr #everydayiran #roozdaily #akasimagazine #urban #sea #lenspersia #instagram #somewheremagazine #lensculturestreets #uspiran #outofphone #1415mobilephotographers #ir_aks #iran_bnw #irancumentary #سیل #استان_گلستان #گمیشان #آق_قلا #امدادرسانی
13 0