İNSANI “İNSAN” YAPAN NEDİR? Ahlak, filozoflar tarafından keşfedilmiş ya da geliştirilmiş normlar değildir. Ahlak, felsefeden öncede vardı ve ahlaki değer yargıları ilahi kaynaklı olmuştur. Ancak felsefe ile birlikte “iyi olan nedir?”, ya da “kötü olan nedir?”, “hangi eylem ve davranışlarımız doğrudur türünde sorular üzerinde durulmuştur. Filozof ve felsefe hayatımızda, hakikate ulaşmada yardımcı olsa da, nihayetinde hidayet meşalesi olan canlı Kur’an Ehlibeyt masumunun aklı bize rehberdir. İmam Kazım(a.s) buyuruyor: “Allah’ın halka iki hücceti vardır: Zahiri hüccet ve batıni hüccet. Zahiri hüccetler resuller, peygamberler ve imamlardır ve batıni hüccet ise halkın aklıdır.” İmam devamında şöyle buyuruyor: “Emiru’l- Muminin (a.s) şöyle buyuruyordu: Allah’a akıldan daha iyi bir şeyle ibadet edilmemiştir.” Bu rivayette açıklıkla Peygamber(a.s) ve Ehlibeytin nazarında din ve dindarlığın temel rüknünün akıl olduğu görülmektedir. Öyle ki nübüvvetin gerek şartı Peygamberin(a.s) aklının kemali ve diğerlerinin aklına olan üstünlüğüdür. Akıl sahibinin ibadetleri, amelleri ve davranışları, cahilin ibadetlerinden ve amellerinden üstündür. Bu konuyu daha açıklıkla beyan eden başka rivayetler de vardır: Bir gurup sahabe Allah Resulü’nün yanında bir adamı namazını, ibadetini ve iyi özelliklerini sayarak övdüler ve bu konuda mübalağa ettiler. Peygamber buyurdu: “Onun aklı nasıldır?” Cevabında “Ey Allah’ın Resulü, biz onun ibadet ve çeşitli hayır işlerindeki çabasını anlatıyoruz ama siz onun aklını mı soruyorsunuz?” dediler. Peygamber buyurdu: Ahmak kişi ahmaklığı yüzünden bedbahtlıklara yakalanır ve günahkârlardan daha beter olur. Yarın kıyamette halk, aklı ölçüsünde kemal derecelerini geçerler ve Yaradanlarına ulaşırlar.” Peygamberin ashabı bahsedilen kişinin namazını, orucunu, ibadetini ve iyi özelliklerini övüyorlar ki bu sayılanların hepsi de iyi ahlaki sıfatlardır. Oysa Peygambere göre bir kimse ahlaki iyi işler yapsa ama ahlaki bilgi ve anlayışa sahip olmasa, davranış ve ibadetinin hiçbir değeri yoktur. #ehlibeyt #hzmuhammed #hzfatıma #hzali #hzhasan #hzhüseyin #14masum #12imam #alevi #şii #şia #akıl #ahlak #insan #felsefe #filozof #hakikat #ilim #İslam #iman #ferec
6 0
Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: ‘’(Ahirette amellerin tartıldığı) mizanda (sevâbı), güzel ahlâktan daha ağır hiçbir şey yoktur.’’ (Hadîs-i Şerif, Sünen-i Ebû Dâvûd) 💞 👆 #hayatrehberi #fazilet #hadisişerif #namaz #oruç #farz #emanet #riayet #kamil #iba#ibadet #nasihat #hak #korku #ilim #idrak #salih #amel #dürüst #zekat #sadaka #malayani #ibadet #müjde #güzel #ahlak #güzelahlak #mizan #zira #tartı #temiz #15122018
1 1