آخرین تمرین سال 1396 پیشاپش به تمام شما عزیزان دل یک سال خوش و پر از اتفاقات خوش از درگاه ایزد متعال خواهان هستم سال خوب داشته باشند 😘😍😍 #afghan#bodybuilding#wish#have#good#new#year#toall#my countryman#love#fans#qaderii
2 0
@Regrann from @british_army_things - Members of 2 PARA on a patrol in Afghanistan —————————————————————— DM me your pics for a feature —————————————————————— Checkout My Second Account: @news_terror —————————————————————— Partners: @armythings 🇬🇧 @canadian.rcaf 🇨🇦 @british_military_stuff 🇬🇧 @militaryglobal 🌍 @royalmarines1664 🇬🇧 @united.kingdom.forces 🇬🇧 @british_armed_forces_things 🇬🇧 @special_units_ 🌍 @specialforcescorp 🌍 —————————————————————— #british_army_things #afg#afghann #afghan #patrol #britisharmy #2para #par#paraeregiment #para #2ndbattalionparachuteregiment
14 0
رقص زیبا و عالی ______________________________________________ پست های قبلی را ببینید 👈👈👈👈👈👈👇👇👇👇👇 فالو کنید😚 =========@janm_insta فالو کنید 😘 ===========@janm_insta فالو کنید ❤===========@janm_insta #agh#agh #aft#aft#afterlightfullpackmurah #abc#abc#abcdefghijklmnopqrstuvwxyz #boy#boy#boyfriendgoals #afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg/a>> #afg#afg#afghanistan #afg#afg#afghanboys #afg#afg#afg#afg#afg#afghangirl #afg#afg#afghangirls #afghang #kab#kab#kabi #agh#agh#aghlakinza #afg#afg#afghandance #afg#afg#afghandancing #afghan #afg#afg#afghans #afg#afg#afghansong #afg#afg#afghansongs #asf#asf#asfg #afg #afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg#afghankush #dan#dan#dan#dan#dan#dance #danc #afg#afg#afghanmusic #afg#afg#afghandamboora #afg#afg#afghanqataghani #afghankush #afg#afg#afghantv #afghankush #agh #afterlightfullpackmurah #abcdefghijklmnopqrstuvwxyz #boyfriendgoals #afghani #afghanistan #afghanboys #afghangirl #afghangirls #afghang #kabi #aghlakinza #afghandance #afghandancing #afghan #afghans #afghansong #afghansongs #asfg #afg #afghankush #dance #danc #afghanmusic #afghandamboora #afghanqataghani #afghankush #afghantv #afghankush#agh #afterlightfullpackmurah #abcdefghijklmnopqrstuvwxyz #boyfriendgoals #afghani #afghanistan #afghanboys #afghangirl #afghangirls #afghang #kabi #aghlakinza #afghandance #afghandancing #afghan #afghans #afghansong #afghansongs #asfg #afg #afghankush #dance #danc #afghanmusic #afghandamboora #afghanqataghani #afghankush #afghantv #afghankush
2 0
آهنگ زیبا همراه گیتار ______________________________________________ پست های قبلی را ببینید 👈👈👈👈👈👈👇👇👇👇👇 فالو کنید😚 =========@janm_insta فالو کنید 😘 ===========@janm_insta فالو کنید ❤===========@janm_insta #agh#agh #aft#aft#afterlightfullpackmurah #abc#abc#abcdefghijklmnopqrstuvwxyz #boy#boy#boyfriendgoals #afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg/a>> #afg#afg#afghanistan #afg#afg#afghanboys #afg#afg#afg#afg#afg#afghangirl #afg#afg#afghangirls #afghang #kab#kab#kabi #agh#agh#aghlakinza #afg#afg#afghandance #afg#afg#afghandancing #afghan #afg#afg#afghans #afg#afg#afghansong #afg#afg#afghansongs #asf#asf#asfg #afg #afg#afg#afg#afg#afg#afg#afg#afghankush #dan#dan#dan#dan#dan#dance #danc #afg#afg#afghanmusic #afg#afg#afghandamboora #afg#afg#afghanqataghani #afghankush #afg#afg#afghantv #afghankush #agh #afterlightfullpackmurah #abcdefghijklmnopqrstuvwxyz #boyfriendgoals #afghani #afghanistan #afghanboys #afghangirl #afghangirls #afghang #kabi #aghlakinza #afghandance #afghandancing #afghan #afghans #afghansong #afghansongs #asfg #afg #afghankush #dance #danc #afghanmusic #afghandamboora #afghanqataghani #afghankush #afghantv #afghankush#agh #afterlightfullpackmurah #abcdefghijklmnopqrstuvwxyz #boyfriendgoals #afghani #afghanistan #afghanboys #afghangirl #afghangirls #afghang #kabi #aghlakinza #afghandance #afghandancing #afghan #afghans #afghansong #afghansongs #asfg #afg #afghankush #dance #danc #afghanmusic #afghandamboora #afghanqataghani #afghankush #afghantv #afghankush
3 0