ચહેરો મુરઝાઈ જવાના લાખ કારણ છે, ને તમારું સ્મિત માત્ર એનું નિવારણ છે !! #by_#by_#by_#by_bolo_by @by_@by_@by_@by_@by_@by_bolo_by જો પોસ્ટ ગમી હોઈ તો SHARE કરો,comments કરો,ને like કરજો બીજી આવી જ પોસ્ટ જોવા માટે follow કરી દો આવી પોસ્ટ ગમતી હોઈ તેને tag કરો Follow કરવાનું ન ભૂલતા @by_bolo_by આપડો hastag #by_bolo_by #fol#follow_fast #by_bolo_by @by_bolo_by #guj#guj#guj#gujrat> #gujrat #guj#guj#gujjumemes #lik#liker #com#comment #followers #પોરબંદર #ind#indiam #follow_fast #followforfollowback #porbandar #jun#junaghad #gir#gir #ahemdabad @by_bolo_by @by_bolo_by @by_bolo_by #jamnagar #junaghad #japan #gir #gujjupbr #gujrati #aditiraval #gujrat #gujjumemes #liker @aditiraval #comment #by_bolo_by #super #gujju #chowpati #india #usa #fun_funcation #gujju_chu_ #s4spost #gujarat #gujarati #gujjuzindagi
104 52
#Contest time... #giveaway time... win #Jor#JorrFood vouchers from @theesplendido cafe... 1. Tell me which food item I have shared from TEC. Comment your ans. 2. Tag your Jorr Foodie friend and The Esplendido Cafe. 3. While posting your ans, Use the hashtag #JorrFood (& “yum” emoji 😋 optional) *T&Cs Apply ** winners will be chosen at Random *** contest will end within 24 hours! #AditiRaval #JorrFoodiesMeetUp #jorrfoodie #ahmedabad #foodporn #cafe
4k 210
#Repost @aditiraval ・・・ I am super excited to visit #RannOfKutch 😍 Have heard a lot about white Rann’s beauty especially on full moon 🥰 here I come on 23rd Nov🤩 #AditiRaval #Gujarat #Kutch #RannUtsav #BeautyofKutch #kutchnahidekhatohkuchnahidekha #Bhuj 😻 #AditiAtKutch
29 0