Royal Crematorium of April 9, 2012 สถาปัตยกรรมพระเมรุ เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ท้องสนามหลวง ออกแบบโดยพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น #RoyalCrematorium #Crematorium #RoyalCremationCeremony #พระเมรุมาศ #พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ #photographer #ช่างภาพ #กราฟิกดีไซน์ #ป๊อกโฟโต้ #pok#pok#poko24 #POKPHOTOok #pok #pokphoto
108 0
Royal Crematorium of April 9, 2012 สถาปัตยกรรมพระเมรุ เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ท้องสนามหลวง ออกแบบโดยพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น #RoyalCrematorium #Crematorium #RoyalCremationCeremony #พระเมรุมาศ #พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ #photographer #ช่างภาพ #กราฟิกดีไซน์ #ป๊อกโฟโต้ #pok#pok#poko24 #POKPHOTOok #pok #pokphoto
139 0
Royal Crematorium of April 9, 2012 สถาปัตยกรรมพระเมรุ เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ท้องสนามหลวง ออกแบบโดยพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น #Roy#Royalatorium #Crematorium #Royal Cremation Ceremony #พระเมรุมาศ #พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ #photographer #ช่างภาพ #กราฟิกดีไซน์ #ป๊อกโฟโต้ #pok#pok#poko24 #POKPHOTOok #pok #pokphoto
102 1