Everyone can enjoy the moment at Lumpini Park without worrying about toilet. Lumpini park now provides the toilet with standard design. So you can be sure that it is safe, clean and easy to use. ใครๆ มาออกกำลังกายที่สวนลุมได้โดยไม่ต้องกลัวลำบากเรื่องห้องน้ำ! เพราะตอนนี้สวนลุมพินีมีห้องน้ำที่ได้ออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักการออกแบบ จึงมันใจได้ว่าปลอดภัย สะอาด และสะดวกต่อการใช้งานแน่นอน #CBKK #centralbangkok #CentralGroup #Centraltham #Centralcsv #เซ็นทรัลทำ #Lumpinipark ****************************************** CENTRAL BANGKOK Bangkok's Most Exciting District อัพเดทสิ่งที่น่าสนใจในย่าน Central Bangkok ได้ที่ : http://www.centralbangkok.org Facebook : www.facebook.com/centralbangkok Instagram: www.instagram.com/centralbangkok
8 0
[#CSV] อยากรู้หรือไม่? เซ็นทรัล ทำ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืนอย่างไรนั้น ติดตามกันได้ที่ Facebook หรือ Instagram @CentralTham หรือคลิก • www.facebook.com/CentralTham • instagram.com/CentralTham #CentralGroup #CentralTham #เซ็นทรัลทำ #centralcsv ==================================== ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand Instragram : www.instagram.com/central_group
6 0
[#CSV] พบกับกิจกรรมดีๆ #Eat#EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก ภายในงาน เรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจว่าโภชนาการ การเล่น และความรักเอาใจใส่ สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาทางสมองของเด็กๆ พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ และร่วมบริจาคเพื่อเด็กๆ ที่ยากลำบากในประเทศไทย พบกันได้ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง28 มีนาคม 2561 นะคะ #CentralGroup #CentralTham #เซ็นทรัลทำ #UNI#UNICEFth #Centralcsv #UNICEFth x #EatPlayLove #EarlyMomentsMatter ==================================== ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand Instragram : www.instagram.com/central_group
11 0
[#CSV] ชวนชมงาน “#EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก” ที่มีโซนน่ารู้มากมายทั้งโภชนาการที่ดี การเล่นกระตุ้นพัฒนาการ และความรักเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ สำคัญและช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยได้อย่างไร พบกันได้ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง28 มีนาคม 2561 #CentralGroup #CentralTham #เซ็นทรัลทำ #UNI#UNICEFth #Centralcsv #UNICEFth x #EatPlayLove #EarlyMomentsMatter ==================================== ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand Instragram : www.instagram.com/central_group
11 0
[#CSV] #EatPlayLove “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก” พบกับโครงการดีๆ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาสูงสุด พบกันได้ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง28 มีนาคม นะคะ #CentralGroup #CentralTham #เซ็นทรัลทำ #UNICEFth #Centralcsv ==================================== ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand Instragram : www.instagram.com/central_group
9 0
[#CSV] ตามไปดูกันว่า เซ็นทรัล "ทำ" เพื่อชุมชนอย่างไรบ้างกับความสำเร็จที่ยั่งยืน “ความสำเร็จของกลุ่มเซ็นทรัล เติบโตขึ้นจากความตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความทันสมัย เรายึดมั่นพันธสัญญาที่จะมีส่วนร่วม สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับปะเทศ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยทุกคน” (โดยคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซ็นทรัล) “เซ็นทรัล ทำ” คือโครงการด้าน CSV ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่จะสร้างความสุขของเกษตรกรบ้านน้ำดุกใต้ สู่สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อลูกค้า นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มเซ็นทรัล ในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน #CentralGroup #CentralTham #เซ็นทรัลทำ #centralcsv #TopsThailand #Topsmarket #CentralFoodHall #TopsSUPERSTORE #organic #vegetable #OurThaiLocalProduct #OurCommunity #สินค้าชุมชนของเรา ==================================== ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand Instragram : www.instagram.com/central_group
19 0
[#CSV] กลุ่มเซ็นทรัลและองค์การยูนิเซฟ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเอ็กซ์โป #Eat#EatPlayLove โดยพบกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ เรียนรู้พัฒนาสมองของเด็ก, ระบายสี และเขียนข้อความส่งความรักให้แก่เด็กๆ เล่นเกมส์และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้ ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา #CentralGroup #CentralTham #เซ็นทรัลทำ #centralcsv #EatPlayLove #EarlyMomentsMatter #UNICEFthX ==================================== ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand Instragram : www.instagram.com/central_group
13 0
[#CSV] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, โรบินสัน, ไทวัสดุ สาขาเชียงรายและพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัล ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง รวมถึงอาคารประกอบอื่น ๆ ศกร.ตชด.บ้านจะนู เป็นเงินจำนวน 3,908,470 บาท โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมนี้ #CentralGroup #school #centralcsv #centraltham #เซ็นทรัลทำ ==================================== ตามข่าวสารองค์กรได้ที่ : www.centralgroup.com Facebook : www.facebook.com/centralgroupthailand Instragram : www.instagram.com/central_group
44 0