730 15
روژه ک دی هیت دی فتوه کی ده ن بئژن بیدعه یه 🤗💗 • ↪✳#Tag_your_Friend ❤ : : 🔱. 👤🅰dmin @vah@vahel_atroshi93 ✅👑 : : ➡Follow PaGe @sky@skyduhok_ ✅👑 : ➡Follow Page @skyduhok_ ✅❤ : ➡Follow Page @vahel_atroshi93 : : ➡#New_Post_Like_Coment_Tag #Best #PaGe #kudish #vahel #followforfollowback #kurdistan #iraq #Duhok #Zakho #Amedii #Akre #hawlîr #Sulimani #vah#vahel🔱 #vahel🔱 #kurdofficial #arko_ok @jane_o_jano @bizav @kurd_ch_7eyatn @tu.ch.rsasi.hhhh  @neroj_chrani.94 @helinaxema @jvaaan @barin.duhoki_ @linda_dhk @lona__mziry @vin__kurdish @hana._jan @min_dil_nama @ava____duhoki____18 @birhatn_page @xoshtrin._.payv @de_bkene_lo @badini_post @ax_madrasa_ax @page__moon @ptee_nheli @avine__gram @pr0messa @page_azar @mrov_xo_bnasa @page.mrov ___________________________________
244 3
سلاڤێن خودێ لسەر تەبن ئەی سەروەرێ مروڤایەتیێ😍 🌸محمد🌸 ↪✳#Tag_your_Friend ❤ : : 🔱. 👤🅰dmin @vah@vahel_atroshi93 ✅👑 : : ➡Follow PaGe @sky@skyduhok_ ✅👑 : ➡Follow Page @skyduhok_ ✅❤ : ➡Follow Page @vahel_atroshi93 : : ➡#New_Post_Like_Coment_Tag #Best #PaGe #kudish #vahel #followforfollowback #kurdistan #iraq #Duhok #Zakho #Amedii #Akre #hawlîr #Sulimani #vah#vahel🔱 #vahel🔱 #kurdofficial #arko_ok @jane_o_jano @bizav @kurd_ch_7eyatn @tu.ch.rsasi.hhhh  @neroj_chrani.94 @helinaxema @jvaaan @barin.duhoki_ @linda_dhk @lona__mziry @vin__kurdish @hana._jan @min_dil_nama @ava____duhoki____18 @birhatn_page @xoshtrin._.payv @de_bkene_lo @badini_post @ax_madrasa_ax @page__moon @ptee_nheli @avine__gram @pr0messa @page_azar @mrov_xo_bnasa @page.mrov ___________________________________
242 3
خودئ ره زيل كرن 😂😂😂 • ↪✳#Tag_your_Friend ❤ : : 🔱. 👤🅰dmin @vah@vahel_atroshi93 ✅👑 : : ➡Follow PaGe @sky@skyduhok_ ✅👑 : ➡Follow Page @skyduhok_ ✅❤ : ➡Follow Page @vahel_atroshi93 : : ➡#New_Post_Like_Coment_Tag #Best #PaGe #kudish #vahel #followforfollowback #kurdistan #iraq #Duhok #Zakho #Amedii #Akre #hawlîr #Sulimani #vah#vahel🔱 #vahel🔱 #kurdofficial #arko_ok @jane_o_jano @bizav @kurd_ch_7eyatn @tu.ch.rsasi.hhhh  @neroj_chrani.94 @helinaxema @jvaaan @barin.duhoki_ @linda_dhk @lona__mziry @vin__kurdish @hana._jan @min_dil_nama @ava____duhoki____18 @birhatn_page @xoshtrin._.payv @de_bkene_lo @badini_post @ax_madrasa_ax @page__moon @ptee_nheli @avine__gram @pr0messa @page_azar @mrov_xo_bnasa @page.mrov ___________________________________
205 9
دى فيجا بومن وه سف بكه 😂😂 • ↪✳#Tag_your_Friend ❤ : : 🔱. 👤🅰dmin @vah@vahel_atroshi93 ✅👑 : : ➡Follow PaGe @sky@skyduhok_ ✅👑 : ➡Follow Page @skyduhok_ ✅❤ : ➡Follow Page @vahel_atroshi93 : : ➡#New_Post_Like_Coment_Tag #Best #PaGe #kudish #vahel #followforfollowback #kurdistan #iraq #Duhok #Zakho #Amedii #Akre #hawlîr #Sulimani #vah#vahel🔱 #vahel🔱 #kurdofficial #arko_ok @jane_o_jano @bizav @kurd_ch_7eyatn @tu.ch.rsasi.hhhh  @neroj_chrani.94 @helinaxema @jvaaan @barin.duhoki_ @linda_dhk @lona__mziry @vin__kurdish @hana._jan @min_dil_nama @ava____duhoki____18 @birhatn_page @xoshtrin._.payv @de_bkene_lo @badini_post @ax_madrasa_ax @page__moon @ptee_nheli @avine__gram @pr0messa @page_azar @mrov_xo_bnasa @page.mrov ___________________________________
415 9
☑️ ئازاد مزيرى گه نجه كى دهوكى ماشاءالله 🎼🎤🎤🎼🎼 ↪✳#Tag_your_Friend ❤ : : 🔱. 👤🅰dmin @vah@vahel_atroshi93 ✅👑 : : ➡Follow PaGe @sky@skyduhok_ ✅👑 : ➡Follow Page @skyduhok_ ✅❤ : ➡Follow Page @vahel_atroshi93 : : ➡#New_Post_Like_Coment_Tag #Best #PaGe #kudish #vahel #followforfollowback #kurdistan #iraq #Duhok #Zakho #Amedii #Akre #hawlîr #Sulimani #vah#vahel🔱 #vahel🔱 #kurdofficial #arko_ok @jane_o_jano @bizav @kurd_ch_7eyatn @tu.ch.rsasi.hhhh  @neroj_chrani.94 @helinaxema @jvaaan @barin.duhoki_ @linda_dhk @lona__mziry @vin__kurdish @hana._jan @min_dil_nama @ava____duhoki____18 @birhatn_page @xoshtrin._.payv @de_bkene_lo @badini_post @ax_madrasa_ax @page__moon @ptee_nheli @avine__gram @pr0messa @page_azar @mrov_xo_bnasa @page.mrov ___________________________________
839 14
ئه ز یی ل پشتا گوندی 😂😂🤚 • ↪✳#Tag_your_Friend ❤ : : 🔱. 👤🅰dmin @vah@vahel_atroshi93 ✅👑 : : ➡Follow PaGe @sky@skyduhok_ ✅👑 : ➡Follow Page @skyduhok_ ✅❤ : ➡Follow Page @vahel_atroshi93 : : ➡#New_Post_Like_Coment_Tag #Best #PaGe #kudish #vahel #followforfollowback #kurdistan #iraq #Duhok #Zakho #Amedii #Akre #hawlîr #Sulimani #vah#vahel🔱 #vahel🔱 #kurdofficial #arko_ok @jane_o_jano @bizav @kurd_ch_7eyatn @tu.ch.rsasi.hhhh  @neroj_chrani.94 @helinaxema @jvaaan @barin.duhoki_ @linda_dhk @lona__mziry @vin__kurdish @hana._jan @min_dil_nama @ava____duhoki____18 @birhatn_page @xoshtrin._.payv @de_bkene_lo @badini_post @ax_madrasa_ax @page__moon @ptee_nheli @avine__gram @pr0messa @page_azar @mrov_xo_bnasa @page.mrov ___________________________________
558 5