35°c เอ๊งงงงง ปล.ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันด้วยนะจ๊ะ #เลือกตั้ง62 #โตแล้วเลือกตั้งได้
7 0
วันอาทิตย์มันต้องสีแดง❤️❤️#โตแล้วเลือกตั้งได้ #การเมืองเราไม่ยุ่ง #มุ่งแต่สืบพันธ์ุ
102 1