เมื่อบ้านฉันอยู่สุดซอย หลังคาสีเขียวๆตรงโน้นนนน!! ทำถนนไม่จบไม่สิ้น 😠😠 #เรื่องเล่าจากภาพถ่าย #photography
9 0
#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย . "สวนศิวาลัยในสมัยรัชกาลที่๕" ในภาพเจ้านายฝ่ายในขณะทรงพระสำราญภายในสวนศิวาลัย บริเวณเขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง จากในภาพ "พระองค์เจ้าสาย"(ต่อมาคือ พระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา หนึ่งในพระภรรยาเจ้า ทรงประทับเป็นประธานในหมู่เจ้านายฝ่ายใน อาทิ เจ้าจอมก๊ก ออ สมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล . (ที่มา :ภาพจากหนังสือราชพัสตราภรณ์) . #สวนศิวาลัย #พระบรมมหาราชวัง #grandpalace #จุฬาลงกรณ์ #จุฬาลงกรณบรมราชสันตติวงศ์ #chula #chulalongkornuniversity #kingchulalongkorn #myking #ภาพเก่าทรงคุณค่า #พระวิมาดาเธอ #เจ้านายฝ่ายใน #ราตรีสวัสดิ์
2k 32
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ”สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗" ในอดีตกล่าวกันว่าพระองค์เป็นสตรีชาวไทยที่ทรงพระสิริโฉมสามารถเลือกฉลองพระองค์ยุโรปมาสวมใส่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังมีพระจริยวัตรนุ่มนวล พระพักตร์แจ่มใส แย้มพระสรวลอยู่เนืองนิตย์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ประสบกับโลกธรรมและความสูญเสียอันใหญ่ยิ่งมาแล้ว พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมือง รวมทั้งต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมพระราชไมตรีระหว่างประเทศ ภายหลังการนิวัติประเทศไทยหลังการสวรรคตของพระราชสวามีแล้ว พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลายหลายครั้ง เมื่อเสด็จย้ายไปประทับ ณ จังหวัดจันทบุรี ทรงดำเนินกิจการในด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และทรงพัฒนาการทอเสื่อ เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างและนำความรู้นั้นออกเผยแพร่แก่ประชาชน นอกจากนี้ พระองค์ยังมีส่วนในการพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษาของชาวจันทบุรี โดยรับเป็นพระราชภาระในการปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้า รวมทั้งทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พระองค์ทรงเริ่มมีพระอาการประชวรด้วยพระโรคความดันพระโลหิตสูง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา พระองค์เสด็จเสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยวายโดยพระอาการสงบ ณ พระตำหนักวังศุโขทัย รวมพระชนมายุได้ 79 พรรษา 5 เดือน 2 วันอ้างอิงภาพและข้อมูล จากวิกิพีเดีย)#สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี #มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #วังศุโขทัย #รัชกาลที่๗ #สถาบันพระปกเกล้า #เรื่องเล่าจากภาพถ่าย #บันทึกประวัติศาสตร์ #queenrambhaibarni
1k 36
#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย เนื่องในวันแห่งความรัก แอดมินใคร่ขอนำเสนอเรื่องราวความรักอันเป็น..."ปฐมบทแห่งความรัก" ของล้นเกล้าฯรัชกาลที่๗ กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีมาเพื่อเป็นมงคลชีวิตในยามเช้าวันนี้ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงเจริญพระชันษาได้ ๒ปี พระบิดาได้นำเข้าไปถวายตัวแด่ #สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามราชประเพณีของเจ้านายสมัยก่อนที่ถวายตัวเข้าไปอยู่ในวังตั้งแต่มีพระชันษายังน้อย ซึ่งในระยะนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประทับอยู่ที่พระตำหนักสวนสี่ฤดู ในพระราชวังดุสิต ในเวลานี้หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีกำลังทรงศึกษาภาษาไทยเบื้องต้นอยู่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๓ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีมีชันษาได้ ๖ปี ได้ทรงย้ายสถานที่พักจากพระราชวังดุสิต ไปพระบรมมหาราชวังตามสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถไปด้วย และได้เสด็จเข้าทรงศึกษาในโรงเรียนราชินีพร้อมหม่อมเจ้าพระองค์อื่น ๆ หลังจากเสร็จการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จย้ายจากพระบรมมหาราชวังไปสู่พระราชวังพญาไท ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นใหม่และได้ประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้เป็นการถาวรจนตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ซึ่งหม่อมเจ้ารำไพพรรณีได้ตามเสด็จมาด้วยโดยประทับอยู่บนพระตำหนักฝ่ายในติดกับห้องเสวย เมื่อหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีมีชันษาได้ ๘ปีเศษ และได้ผ่านพระราชพิธีเกศากันต์ (โกนจุก) แล้ว ก็ได้ทรงรู้จักกับ ร้อยโทสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ซึ่งได้เสด็จนิวัติกลับกรุงเทพมหานคร หลังจากทรงได้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศอังกฤษแล้ว สาเหตุก็อันเนื่องมาจากสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังพญาไทกับพระชนนีเป็นครั้งคราว และหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีได้กลายเป็นผู้ที่ทรงสนิทสนมกันมากที่สุดด้วยเหตุนี้เองได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์ในเวลาต่อมา... (อ้างอิง :ข้อมูลพระประวัติจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จากหนังสือ ๑๒๐ปีบารมีพระปกเกล้า) #รำไพพรรณี #thairoyalfamily #myking #myqueen #kingprachadhipok #queenofsiam #queenrampaibarni #เกร็ดประวัติศาสตร์ #ภาพเก่า #oldpicture #valentine
2k 30
#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย ”สายสะพายมหาจักรีฯ” พระราชโอรส และพระราชธิดา ๓ พระองค์ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๓รอบ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๖ เรียงลำดับ พระนาม ดังนี้ ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณบรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ โปรดสังเกตในขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียว ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน ซึ่งเป็นเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดของพระบรมราชวงศ์ ด้วยทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ทรงมีพระชนมายุ ๑๐พรรษา ตามบันทึกในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๘ตอนที่ ๑๐๔วันที่ ๑๕ธันวาคม ๒๕๐๔ เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ . (อ้างอิง:ภาพและข้อมูลจากเพจรักสยาม หนังสือเก่า) . #ภ#ภาพเก่างคุณค่า #ภาพเก่า #thairoyalfamily #kingvajiralongkorn #kingmahavajiralongkorn #kingrama10 #myking #kingofkings #kingofthailand #welovekingmahavajiralongkorn #princesssirindhorn #weloveprincesssirindhorn #princessubolratanarajakanya #weloveprincessubolratana
2k 38
. พระภิเภก เนื้อผงเพ้นท์สี วัดหน้าพระเมรุราชการาม (วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร) จ.พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2548 พระภิเภก คือพระโหราธิบดี ผู้กุมชะตาโลก ตามความเชื่อ ในศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู องค์นี้เป็นพระเนื้อผง เพ้นท์สีขนาด 3 ซ.ม. ชุดแจกกรรมการ ฝังตะกรุด หายาก และพบเห็นได้น้อย กว่าแบบที่เปิดให้บูชา โดยทั่วไป ผมได้มาในราคาไม่สูง จึงเปิดราคาออกไปเพียง 590 บาท แต่พอมีผู้มาขอเช่าบูชา ก็ให้ไปในราคาแบ่งปันที่ 500 บาท เท่านั้น พระภิเภก เนื้อผงเพ้นท์สี ของวัดหน้าพระเมรุฯ รุ่นนี้เป็นพระดีพิธีใหญ่ มีพระเกจิดังๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีกรรมมากมายครับ #พระเครื่อง #พระเครื่องยอดนิยม #เก็บภาพ #เก็บความทรงจำ #ความทรงจำ #เรื่องเล่าจากภาพถ่าย #ภาพเก่าเล่าใหม่ #ภาพเล่าเรื่อง
16 0
. ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อกำไลสัมฤทธิ์ ขอมโบราณพันปี ผิวสนิมเขียว รุ่นแรก 2549 (รุ่นไตรมาส 49) นารายณ์แปลงรูป หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว เปิดลิ้นชักเก็บของ เอามือถืออีกเครื่องออกมาใช้ เป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะใช้พร้อมๆ กันทั้งสองเครื่อง บางทีก็เกิดอาการงงๆ สับสนตัวเอง ว่าตัวเองกำลังสวมหัว เล่นเป็นตัวอะไร! เลยต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนชื่อเฟซฯ ไม่ให้ซ้ำกัน เปิดเครื่องขึ้นมา เจอภาพนี้ เป็นภาพที่ผมบันทึกไว้นานแล้ว ช่วงที่ท้าวเวสสุวรรณ องค์นี้ยังอยู่กับผม แต่เวลานี้มีผู้รับไปบูชาต่อแล้ว อยู่ที่กำแพงแสน นครปฐม องค์นี้ผมเปิดไว้ที่ 6,300 บาท แต่ผู้ที่ติดต่อเข้ามา อยากได้จริงๆ เลยแบ่งปันไปเพียง 5,000 บาท เท่านั้น ตามที่เค้าขอ เพราะไปเช่าจากในกลุ่มฯ หรือสายตรง ราคาที่เปิดกัน สำหรับผิวสนิมเขียว ไม่มีต่ำกว่า 6,000 บาท ส่วนเนื้อนวะฯ ณ ปัจจุบันนี้ แตะที่หมื่นต้นๆ ไปแล้วครับ #พระเครื่อง #พระเครื่องยอดนิยม #เก็บภาพ #เก็บความทรงจำ #ความทรงจำ #เรื่องเล่าจากภาพถ่าย #ภาพเก่าเล่าใหม่ #ภาพเล่าเรื่อง
39 0