พยายามอ่านบทความภาษาอังกฤษ. คำที่พบแล้วไม่เข้าใจความหมาย. จดลงในสมุดคำศัพท์ของเรา. แล้วลองดูความหมายใน dictionary. คำศัพท์ที่แปลความหมายได้หลายลักษณะ ให้ลองนำมาเติมความหมายในบทความที่อ่านดู ว่าความหมายไหนเหมาะสมสำหรับบทความนั้นๆ ค่อยๆฝึกไปวันละนิด ไม่ต้องเร่ง แต่ขอให้เข้าใจคำศัพท์นั้นๆอย่างแตกฉาน ฝากติดตาม #คำฝากติดตาม #คำศัพท์ ที่ @eng@engspell ด้วยครับ - #ภ#ภาษาอังกฤษ #voc#vocabulary #โ#โวแค็บ #ท#ท่องง่าย #อ#อังกฤษ #eng#english #พ#พื้นฐาน #TOE#TOEFL #TOE#TOEIC #IEL#IELTS #อ#อ่าน #เ#เรียน #kee#keepfighting #gat#gatpat #ร#รักจังเอย #ท#ทีมครูทราย #ว#วัยแสบสาแหรกขาด2่ @engspell ด้วยครับ - #ภาษาอังกฤษ #vocabulary #โวแค็บ #ท่องง่าย #อังกฤษ #english #พื้นฐาน #TOEFL #TOEIC #IELTS #อ่าน #เรียน #keepfighting #gatpat #รักจังเอย #ทีมครูทราย #วัยแสบสาแหรกขาด2
29 0
เอาไปอ่านสะบักหำ#พื้นฐาน ม6
6 0
คำศัพท์ดีๆ จากพี่ๆกรมตำรวจผู้ดูแลความสงบเรียบร้อย ฝากติดตาม #คำศัพท์ ที่ @engspell ด้วยครับ - #ภาษาอังกฤษ #vocabulary #โวแค็บ #ท่องง่าย #อังกฤษ #english #พื้นฐาน #TOEFL #TOEIC #IELTS #อ่าน #เรียน #keepfighting #gatpat #รักจังเอย #ทีมครูทราย #วัยแสบสาแหรกขาด2
33 0