Ardahan Şeytan Kalesi ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmeyen kalenin ilk olarak Urartular tarafından yapıldığı rivayet edilmektedir. Şeytan Kalesi, Hellenistik dönemden günümüze kadar; Medlere, Perslere, Makedonyalılara, Romalılara, Sasanilere, Selçuklulara, İlhanlılara, Karakoyunlulara, Akkoyunlulara, Safavilere ve en son Osmanlılara evsahipliği yaptı. Hepsi de ya onardı ya ilaveler ekleyip kaleyi kullandı. #ardahan #şeytankalesi #eskiçağ #antikdönem #antikanadolu #helenistikdönem #ilkçağ #ortaçağ #yeniçağ #yakınçağ #tarih #arkeoloji #san#sanathi #med #pers #roma #sasani #selçuklu #ilhanlı #osmanlı #mimari #yapıt #savaş #barış #kültür #sanat
479 7