✷ په‌یجێ مـوون ✷ @page__moon
1k Posts
28k Followers
6k Following
»بخێرهاتن بو دناڤ په‌یجێ مــه‌« »فولوبكه‌ و په‌یڤێت جێواز ب بینە« »هـه‌رده‌م كه‌سه‌ك یێ هه‌ی گرنگیێ« »ب ته‌ ده‌ت بێ كۆ ته‌ ئاگه‌هـ ژێ هه‌بیت «
1k Posts
28k Followers
6k Following
»بخێرهاتن بو دناڤ په‌یجێ مــه‌« »فولوبكه‌ و په‌یڤێت جێواز ب بینە« »هـه‌رده‌م كه‌سه‌ك یێ هه‌ی گرنگیێ« »ب ته‌ ده‌ت بێ كۆ ته‌ ئاگه‌هـ ژێ هه‌بیت «
Addmin:@newzad_ketaloni
793 37
Addmin:@newzad_ketaloni
1k 30
Addmin:@newzad_ketaloni
1k 66
Addmin:@newzad_ketaloni
1k 74
Addmin:@newzad_ketaloni
1k 34
ئەڤی پوستی بکە دیاری بو وی کەسێ روژبونا وی هەیڤا 11.. ,, ,, ,, Addmin: @newzad_ketaloni
2k 114
تاک بکە بو ئەڤیندارێن خۆ .. ، ، ، Addmin: @newzad_ketaloni
1k 63
Addmin:@newzad_ketaloni
1k 76