വണ്ടിഭ്രാന്തൻ™ @i.typoholic
443 Posts
51k Followers
499 Following
വണ്ടി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിഭ്രാന്തൻ 👽 Owner:@mr.shai 🤘 my personal moto quotes🖋 with illustration 🖌 പെരുത്ത് ഇഷ്ട്ടം RX❤ every brkup is a wakeup call😈
443 Posts
51k Followers
499 Following
വണ്ടി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിഭ്രാന്തൻ 👽 Owner:@mr.shai 🤘 my personal moto quotes🖋 with illustration 🖌 പെരുത്ത് ഇഷ്ട്ടം RX❤ every brkup is a wakeup call😈
ഒഴുക്കിനൊപ്പം പോകാത്ത എത്ര മച്ചന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ😎 . . follow:@i.typoholic . . . . #trend #flow #mal#mal#malayali #mal#mallu #indian #trending #now #nanokadhakal #nanokavithakal #keralite #ker#kerala #mallu #mal#malayalam #malayali #pathanamthitta #kollam #kottayam #alappuzha #idukki #ernakulam #kochi #thrissur #palakkad #malappuram #kozhikode #kannur #wayanad #kasargode #itypoholic #thatkeralalife #kerala #instagram #malayali #malayalam #keralagodsowncountry
5k 33
the പുരാണം broii😍 . . follow:@i.typoholic rider:@gearupvichu . . .
2k 15
ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കമ്പനിക്കാരും😜 . tAg ur throttle partners 🤘 . . #trending #now #ker#kerala #trivandrum #yamaha #pathanamthitta #kollam #kottayam #alappuzha #idukki #ernakulam #kochi #thrissur #palakkad #malappuram #kozhikode #kannur #wayanad #kasargode #itypoholic #thatkeralalife #kerala #india #instagram
5k 23
ഈ vibe ഒക്കെ കിട്ടിയാ trip വെറുതെ colour ആകും😇 . . NB:(videos പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് കുറച്ചുപേർ പറഞ്ഞായിരുന്നു , but ഈ vibe ഒക്കെ പോസ്റ്റിലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ . thnkx:@thedarkwarrior__ 🤘💫 . . . #trending #now #ker#kerala #trivandrum #yamaha #pathanamthitta #kollam #kottayam #alappuzha #idukki #ernakulam #kochi #thrissur #palakkad #malappuram #kozhikode #kannur #wayanad #kasargode #itypoholic #thatkeralalife #kerala #india #insta
5k 39