Gokul Das K S (GD) @gokuldas.ks
638 Posts
6k Followers
395 Following
മനസ്സിൽ മഴയോടും യാത്രയോടും ഉള്ള പ്രണയവും, ക്യാമറയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച പൂരങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പൂരപ്രേമി😘 Royal mech family✌ Canon 60d lover❤
638 Posts
6k Followers
395 Following
മനസ്സിൽ മഴയോടും യാത്രയോടും ഉള്ള പ്രണയവും, ക്യാമറയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച പൂരങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പൂരപ്രേമി😘 Royal mech family✌ Canon 60d lover❤