مریم محمدکاظم @fereshtehayezamini96
410 Posts
410 Posts
0 Followers
0 Following
. مادروکودک . کودکان ۲ تا ۳ سال . تقویت هوش چندگانه . یکشنبه و سه شنبه ها . #مادروکودک#هوش_چندگانه#منیریه#فرشته_های_زمینی
138 0
. برای کودکتان الگوی رفتار مناسب، اهمیت به خود و مثبت اندیشی باشید. . #کودک#کودکان#الگورفتاری#مثبت_اندیشی#فرزندپروری#خانواده#خانواده_موفق #فرشته_های_زمینی #مشاور_کودکان
102 0
. آغاز ترم ۲۸بهمن ماه . بازی،زبان،حرکت . دوشنبه و چهارشنبه ها . ساعت ۱۶ الی ۱۷ . #انگلیسی_کودکان#انگلیسی#زبان_انگلیسی#زبان_بازی_حرکت #فرشته_های_زمینی #میدان_منیریه#خیابان_ابوسعید
106 0
. هرچه شما بیشتر بتوانید بر افکار مثبت کودکتان و نکات خوب موقعیت تمرکز کنید، کودک شما نیز می‌تواند نکات مثبت را ببیند و به آنها توجه کند.‏ . #افکار_مثبت#تمرکز#توجه#موقعیت #فکر_مثبت #کودک#کودکان #مشاور_کودک#روانشناس_کودک #مریم_محمدکاظم
158 0
#بازی . بچه ها دایره می ایستند و توپ را توسط مخروط دست به دست می کنند. همزمان آهنگ هم بخش می شود. زمانی که آهنگ قطع شد توپ روی یک مخروط باید باشد. . اهداف بازی: #هماهنگی #تقویت_هوش_شنیداری #همکاری #تعادل #مهارت_حرکتی . عکس:کارگاه مهارت حرکتی
116 0
. یکی از لذت بخش ترین چیز برای یک مربی مشاهده بزرگ شدن و شادی کودکانی ست که با آنها بازی می کند. ‌. تولد مباک عزیزدلم. . کارگاه مادروکودک ۲ تا ۳ سال. . #تولد#مادروکودک#کودکان#کودکان۲تا۳سال #منیریه#خیابان_ابوسعید
276 0