หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ @cm_cityart_cultural
16 Posts
17 Followers
7 Following
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Chiang Mai City Arts and Cultural centre. Prapokklao Rd., T.Sriphum, A.Muang Mai Chiang Mai Thailand.
16 Posts
17 Followers
7 Following
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Chiang Mai City Arts and Cultural centre. Prapokklao Rd., T.Sriphum, A.Muang Mai Chiang Mai Thailand.
เจดีย์แปดเหลี่ยมวัดสะดือเมือง เป็นเจดีย์ยุคแรกเริ่มของเชียงใหม่ และมีอายุก่อน พ.ศ.2337 ครับ
3 0
ในอดีตการทำพิธีสืบชะตาเมือง มีพระมหากษัตริย์เป็นประธานในพิธี และโปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางเป็นประธานการบูชาที่จุดต่างๆ 24 แห่ง ปัจจุบันทำพิธีเพียง 10 แห่ง The City Longevity Ceremony originated from the belief that the city has a life that is liked to birth-chart (Chata) and can suffer from periods of misfortune. Holding the Ceremony will lessen the misfortune and lengthen its life.
1 0
หุ่นจำลองพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ สถานที่ทำพิธี คือ บริเวณกลางใจเมือง ประตูเมือง และแจ่งเมืองจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ #กลางเวียงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ #ประตูช้างเผือก #ประตูท่าแพ #ประตูเชียงใหม่ #ประตูสวนปรุง #ประตูสวนดอก #แจ่งศรีภูมิ #แจ่งก๊ะต๊ำ #แจ่งกู่เฮือง และ #แจ่งหัวลิน
1 0
ชมสวน : เครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สีอะคลิลิค แสดงหญิงสาวในชุดผ้าไทยในอิริยาบท ร่าเริง สดใส กลางสวนดอกไม้ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ศิลปิน : Have A Hug Studio ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม
3 0
หุ่นกระบอก "นางสุพรรณมัจฉา" ศิลปิน : คณะหุ่นช่างฟ้อนโจหน่า ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ผ้าปักชาวเขา (นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวาย) เป็นผ้าพื้นสีดำ ปักลวดลายหลากสีสัน ตกแต่งด้วยผ้าตัดปะหลากสี ชมความสวยงามของลายผ้าได้ที่ นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ #เฉลิมค่า_ล้านนางาม จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ตะกร้าเซี่ยนหมาก เป็นงานไม้หัตกรรมบ้านถวาย ทาชาดและปั้นรักประดับตกแต่งลายเถาว์องุ่น (นายบุญเลิศ ตุ้มอินมร ทูลเกล้าฯ ถวาย) จัดแสดงผลงานได้ที่ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0
ถังไม้ไผ่จักสานขด เป็นถังทรงกระบอก ปากผาย มีฝาปิด ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสานขด บ้านร้องดอนไชย ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ชมผลงานได้ที่ #หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จัดแสดงถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 #หอศิลป์ #เครือข่ายพิพิธภัณ์ฃฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #เชียงใหม่
0 0