April Bay @aprilbayy
865 Posts
38k Followers
217 Following
小红书:aprilbay 微博: aprilbay
865 Posts
38k Followers
217 Following
小红书:aprilbay 微博: aprilbay
恭喜我们喜提人生第一个新的办公室🎉加油加油💪🏻同志们好好工作!感兴趣想要加入我们团队的小伙伴可以投简历到yellowdudeofficial@gmail.com
3k 65
黑色的蛋糕你们见过吗?charcoal cake,我真的好想知道是什么做的,虽然味道很奇怪,但不知道为什么我觉得这个味道好好吃啊😂
2k 45
又变回了短发姑凉😵
1k 46
哎不小心又把头发剪太短了,发一张剪之前的照片怀念一下😶
2k 37
👌🏻
1k 39
好喜欢去海边吃brunch,美食➕美景真的不要太幸福了👍🏻
2k 63
海天一色了🌊
2k 26
☀️
2k 19